Asielzoekerscentrum in Ter Apel ANP
NOS Nieuws Politiek

Bedreigde kinderen krijgen meer kans op tijdelijke verblijfsvergunning

Buitenlandse kinderen die in de gaten gehouden worden door de Kinderbescherming, krijgen meer kans op een verblijfsvergunning. Dat geldt ook voor vreemdelingen die getuige zijn geweest voor politie of justitie, schrijft staatssecretaris Broekers-Knol aan de Tweede Kamer.

Zowel de kinderen uit problematische gezinnen als getuigen die bedreigd worden omdat ze politie of justitie in Nederland of het buitenland hebben geholpen, worden toegevoegd aan een lijst van categorieën vreemdelingen die in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning op humanitaire gronden.

Sinds 1 mei heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid geen discretionaire bevoegdheid meer om zogenoemde 'schrijnende gevallen' in Nederland te laten blijven. Het is alleen nog mogelijk om verblijfsvergunningen te geven op basis van humanitaire gronden.

Bij de twee nieuwe categorieën wordt gecontroleerd of de situatie verbetert. Als de dreiging ten aanzien van de kinderen of de getuigen verdwijnt, moeten zij Nederland alsnog verlaten.

STER reclame