Hollandse Hoogte | Jordi Huisman

Drie grote schepen die voor Rijkswaterstaat werden gemaakt maar te diep bleken, worden toch in gebruik genomen. De schepen kunnen niet ingezet worden op de Waddenzee en het IJsselmeer, omdat het daar te ondiep is. Dat blijven oude schepen doen.

Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer.

Het gaat om schepen die onder meer de vissersvloot controleren en boeien moeten leggen.

Op de plekken waar het te ondiep is zullen oude schepen, die eigenlijk aan vervanging toe waren, voorlopig de werkzaamheden voortzetten.

"De nieuwe werkschepen worden alsnog in de rijksvloot opgenomen, en zullen alleen worden ingezet voor de taken die ze in hun huidige staat kunnen uitvoeren", aldus Van Nieuwenhuizen in de brief.

De minister laat onderzoeken of de schepen verlengd kunnen worden, waardoor ze minder diep in het water komen en alsnog de Waddenzee en het IJsselmeer op zouden kunnen.

STER reclame