ANP

Boeren gebruiken steeds vaker grondwater om hun land te besproeien, nu steeds meer waterschappen een sproeiverbod instellen door de aanhoudende droogte.

Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Gelderland onder de waterschappen. Boeren mogen door de verboden geen water uit beken, sloten en vijvers gebruiken voor hun land. Daarom plaatsen steeds meer agrariërs een grondwaterpomp.

Als boeren grondwater willen oppompen, moeten ze daar melding van maken. Waterschap Vallei en Veluwe zag dat aantal stijgen van 20 in 2015 tot 86 in 2018. Voor 2019 kwamen er dit jaar al ruim 100 meldingen binnen.

Ook in waterschap Rijn en IJssel is het aantal aanvragen gestegen. Volgens een woordvoerder is dat een logisch gevolg van de warmte. "In de droge perioden is grondwater de enige beschikbare waterbron. Voor beregening van gewassen, maar ook voor drinkwater en water voor de voedingsmiddelenindustrie."

Een grondwaterpomp mag in principe altijd geplaatst worden, mits het gemeld is bij het waterschap. Die kijkt hoeveel water er in de omgeving al onttrokken wordt aan de voorraad. In de buurt van kwetsbare natuurgebieden mogen boeren geen grondwater gebruiken om te sproeien.

STER reclame