Hollandse Hoogte | Richard Brocken
NOS Nieuws

Nieuw plan: vijf jaarsalarissen als nabestaandenpensioen

De partner van een overleden werknemer krijgt in de toekomst mogelijk vijf jaarsalarissen van het pensioenfonds als nabestaandenuitkering. De partner kan kiezen voor een uitkering uitgesmeerd over vijf jaar óf kan het geld gebruiken voor een levenslange uitkering. De FNV bevestigt een bericht daarover van de Volkskrant.

Vakbonden en werkgevers werken op verzoek van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan een advies over het nabestaandenpensioen. Dit scenario, het uitkeren van vijf jaarsalarissen, is een van de varianten die nu op tafel liggen.

Een nieuw plan moet het huidige ingewikkelde systeem van het nabestaandenpensioen vervangen.

Nu komt het nog vaak voor dat na het overlijden van een partner de nabestaande te maken krijgt met een grote armoedeval. "En dan gaat het soms over 60, 70 procent minder", zegt onafhankelijk pensioendeskundige Joop Rietmulder in het NOS Radio 1 Journaal.

Op dit moment is de pensioenoverdracht meestal goed geregeld als de overledene met pensioen was. Maar ons land telde vorig jaar bijna 120.000 mannen en vrouwen van wie de partner overleed voordat hij of zij 65 was. In die gevallen is vaak sprake van een karige uitkering.

Teleurstelling

Eind vorige eeuw is de Algemene Weduwen en Wezenwet (AWW), een uitkering voor nabestaanden, vervangen door de veel soberder Algemene Nabestaandenwet (ANW). Daardoor wordt dat gat veroorzaakt.

Rietmulder: "Dat komt bijvoorbeeld door het begrip 'partner', dat in veel pensioenregelingen anders is. Soms volstaat een verklaring dat je al lang samenwoont en zorg voor kinderen hebt, een andere keer moet dat bij de notaris worden vastgelegd. Dat leidt soms tot teleurstelling bij mensen die denken een nabestaandenpensioen te krijgen, maar niet voldoen aan de regels."

Verder telt in het huidige systeem alleen de laatste diensttijd van je laatste werkgever mee. Dat bepaalt de hoogte van de nabestaandenuitkering. "Vroeger was het systeem dat je 40 jaar lang bij een baas werkte, daar was je pensioen op gebaseerd."

Aantal gewerkte jaren

Deze zomer worden de verschillende varianten verder uitgewerkt door de vakbeweging en de werkgevers. Begin dit najaar wordt het advies aan minister Koolmees verwacht.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl