Natuurgebied Fochteloërveen
NOS Nieuws

Kan er in Nederland nog wel gebouwd worden?

Het oordeel van de Raad van State afgelopen mei over het Nederlandse stikstofbeleid heeft de vergunningaanvraag van honderden bouwprojecten stilgelegd. De raad oordeelde dat het Nederlandse plan om stikstof terug te dringen, de zogenoemde Projectaanpak Stikstof (PAS), in kwetsbare natuurgebieden niet deugt en in strijd is met Europese wetgeving. Kan er in Nederland nog wel gebouwd worden?

Een van de projecten die door de uitspraak vertraging oplopen, is het nieuwbouwproject Kloosterakker in Assen, waarmee 500 woningen moeten worden gebouwd. Het is de bedoeling dat het een aardgasloze wijk wordt. De verwachte schade in natuurgebied Fochteloërveen is echter te groot.

"We hadden een natuurvergunning op basis van de PAS-maatregelen, maar daar heeft de rechter een streep door gehaald", zegt Henk Post van de gemeente Assen. "Dat betekent dat we opnieuw naar de natuurvergunning moeten kijken. Dat plan kan nu niet doorgaan."

De gemeente denkt een oplossing te hebben gevonden door het uitkopen van een naburige kippenboerderij. Een andere mogelijke oplossing die wordt onderzocht, is het verlagen van de maximumsnelheid op de nabijgelegen provinciale weg. "Zou het wat opleveren als die van 80 naar 60 kilometer per uur zou gaan?", vraagt Post zich af. "Dat wordt nu onderzocht."

Boswachter Enit Scholtens laat zien welke gevolgen de uitstoot van stikstof nu al heeft voor het natuurgebied Fochteloërveen:

Assen zoekt naar oplossingen om stikstofuitstoot tegen te gaan

Veestapel

Natuur- en milieuorganisaties hadden zaken aangespannen tegen de overheid en Raad van State gaf de organisaties gelijk. Bedrijven mogen alleen uitbreiden als zeker is dat dit geen schade oplevert aan kwetsbare natuurgebieden.

De uitspraak werd deze week drie grote infrastructurele projecten fataal: de verbreding van de A12 en A27 bij Utrecht, de herinrichting van vliegbasis Twenthe en de uitbreiding van industrieterrein Oosterhorn.

Minister Schouten heeft een taakgroep in het leven geroepen die over twee maanden met oplossingen moet komen. Experts wijzen op een onvermijdelijke maatregel: het inkrimpen van de veestapel. Daar komt immers de meeste stikstof vandaan, meer dan bijvoorbeeld uit de industrie en auto's. De uitspraak van de Raad van State heeft grote gevolgen voor de intensieve veehouderij en voor 180 verleende vergunningen.

Juridische strijd

Volgens milieuadvocaat Marieke Kaajan, die dagelijks gemeenten adviseert, zijn er op de korte termijn nog steeds juridische mogelijkheden voor projecten, hoewel die lastig zijn. "De eerste mogelijkheid is aantonen dat het project niet leidt tot een ecologische verslechtering. Bij de tweede sta je een toename van stikstof toe, als je in hetzelfde gebied tegelijkertijd dezelfde hoeveelheid stikstof laat afnemen", legt Kaajan uit.

"De derde optie is aantonen dat er geen alternatief is voor het project en dat er dwingende redenen van groot openbaar belang zijn. Je staat dan aantasting van het natuurgebied toe met een goede reden."

De Raad van State gaat alle zaken de komende maand individueel beoordelen. Dat zal vermoedelijk in veel gevallen leiden tot een juridische strijd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl