Amsterdam met het gemeentehuis achterin ANP

De gemeente Amsterdam onderzoekt of het bij aanbestedingen van opdrachten bedrijven kan weren die discrimineren. Daarnaast laat Amsterdam nagaan of het van bedrijven waarmee het zaken wil doen kan eisen dat die een divers personeelsbeleid voeren. Of dat bedrijven die een divers beleid hebben meer kans maken op een opdracht.

De voornemens staan in een plan van aanpak van Amsterdam over het thema arbeidsdiscriminatie. Het is een concrete uitwerking van wat er in de coalitie is afgesproken om discriminatie op de werkvloer aan te pakken en te voorkomen.

Een gemeente heeft daarin verschillende rollen: zij is werkgever, maar ook bijvoorbeeld opdrachtgever en subsidiegever. In al die rollen wil de gemeente een norm stellen waaraan bedrijven moeten voldoen.

Open staan voor iedereen

Zo gaat de gemeente de komende tijd in hoog tempo aan de slag met het versterken van diversiteit in de eigen gemeentelijke organisatie en wil ze open staan voor iedereen (inclusiviteit). Amsterdam erkent dat daarin nog een wereld te winnen is. Met name in het hogere echelon ambtenaren is de diversiteit nauwelijks zichtbaar.

De gemeente gaat daarom van bovenaf beginnen. Topmanagers krijgen trainingen om discriminatie op de werkvloer aan te pakken en zichzelf en hun medewerkers bewust te maken van het belang van een divers personeelsbestand.

STER reclame