ANP

Minister Van Nieuwenhuizen van Verkeer wil dat een vermist rijbewijs in de toekomst direct via internet gemeld kan worden bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Nu is er voor die melding nog een gang naar het gemeentehuis nodig, maar dat is volgens de minister niet meer van deze tijd.

"Voor de burger is het van groot belang dat in geval van vermissing of diefstal zijn rijbewijs zo snel mogelijk ongeldig wordt, bijvoorbeeld om in een zo vroeg mogelijk stadium de mogelijkheid van fraude met dat rijbewijs of de daarop voorkomende gegevens te voorkomen", schrijft de minister in een toelichting op haar voorstel.

De maatregel moet ook gaan gelden voor vermoedens van fraude met het document.

Aangifte

Formeel moet voor een vermist rijbewijs nu aangifte gedaan worden bij de politie, maar de minister schrijft dat dit in de praktijk gebeurt bij de gemeente. Van Nieuwenhuizen wil dat de digitale melding het rijbewijs direct ongeldig maakt.

Wanneer de wetswijziging ingaat is nog niet duidelijk. Eerst moeten het parlement en de Raad van State er nog mee instemmen. Staatssecretaris Knops meldde vorige maand aan de Kamer dat ook een vermist paspoort in de toekomst via internet gemeld moet kunnen worden.

STER reclame