EPA

Een onderzoeksafdeling van de Wageningen Universiteit krijgt 12,5 miljoen dollar van een internationale organisatie om een vaccin tegen riftdalkoorts te produceren. De werkzaamheid en veiligheid ervan voor de mens moet worden getest.

Riftdalkoorts is een door muggen overdraagbare infectieziekte die veel sterfte veroorzaakt onder vee en ook voor mensen gevaarlijk kan zijn. De ziekte, genoemd naar de Rift Valley in Kenia waar de infectie voor het eerst opdook, heerst vooral in Afrika en op het Arabische schiereiland.

Het geld komt van de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), een samenwerkingsverband van publieke, private en filantropische organisaties dat in 2017 in Davos is opgericht. De CEPI heeft sindsdien al 380 miljoen dollar gestoken in de ontwikkeling van veertien kandidaat-vaccins, waarvan nu dus een tegen riftdalkoorts onder leiding van Wageningen Bioveterinary Research.

Dodelijk

Bij een epidemie van riftdalkoorts kan de sterfte onder vee oplopen tot vele tientallen procenten. Mensen raken vooral besmet door contact met bloed of organen van besmette dieren. Maar overdracht van het virus kan ook gaan via een beet van een mug die zelf besmet is geraakt door een besmet dier te prikken. Experts zijn bezorgd dat het virus ook van mens op mens overgebracht kan worden door de gelekoortsmug. Riftdalkoorts is dodelijk voor ongeveer een op de honderd geïnfecteerde mensen.

Eerder onderzoek van de Wageningen Universiteit heeft laten zien dat inheemse Nederlandse muggen in staat zijn het riftdalkoortsvirus over te brengen. Er bestaan al vaccins die gebruikt kunnen worden om vee in te enten tegen de ziekte. Met de 12,5 miljoen dollar gaat Wageningen Bioveterinary Research nu de werkzaamheid en veiligheid van een vergelijkbaar vaccin voor mensen onderzoeken.

Muggen en mensen

De ziektes waartegen de veertien door CEPI gefinancierde vaccins in ontwikkeling zijn, hebben gemeen dat het om virusinfecties gaat die van mens op dier kunnen overgaan en soms ook van mens op mens. Verschillende typen muggen spelen daarbij een cruciale rol. Door de klimaatverandering worden de omstandigheden voor allerlei muggen die tot nu toe alleen in (sub)tropische streken voorkwamen ook in traditioneel koudere streken gunstig.

Dat maakt dat de aandacht en het onderzoeksgeld in het rijke Westen voor zulke ziektes de laatste tijd flink toenemen ten opzichte van toen het nog ziekten van arme landen waren. Vorige maand kreeg het Netherlands Center for One Health een subsidie van tien miljoen euro om onderzoek te doen naar door muggen overdraagbare infectieziekten.

STER reclame