Hollandse Hoogte | Robin Utrecht
NOS Nieuws Politiek Tech Aangepast

Politie oefende totale 112-storing nooit

De hulpdiensten hebben nooit geoefend met een totale onbereikbaarheid van het alarmnummer 112. De politie achtte de kans dat die situatie zich zou voordoen minimaal, schrijft minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Volgens Grapperhaus werd gedacht dat de KPN-systemen genoeg "fall-backvoorzieningen" hadden.

Maandag 24 juni was het nummer uren niet bereikbaar door een storing bij KPN.

Bij die storing werd een scenario toegepast waarbij de politie uitging van het wel bereikbaar blijven van het algemene servicenummer van de politie, 0900-8844. Maar ook dat nummer werkte niet en er werden in plaats daarvan andere regionale en landelijke nummers gebruikt. Grapperhaus heeft inmiddels opdracht gegeven het draaiboek zo aan te passen dat ook met het scenario van totale onbereikbaarheid rekening wordt gehouden.

Andere scenario's wel geoefend

De minister schrijft dat andere, minder verstrekkende, scenario's, zoals onbereikbaarheid of overbelasting van een of meer meldkamers wel geregeld "in de praktijk worden gebracht". Ook de uitwijk van de landelijke 112-centrale in Driebergen naar een andere meldkamer wordt meerdere keren per jaar geoefend.

Grapperhaus is samen met de veiligheidsregio's bezig met een evaluatie van de gang van zaken. Het gaat dan om de storing zelf, de gevolgen en de manier waarop de betrokken partijen daarmee zijn omgegaan. Ook de Inspectie van Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Agentschap Telecom onderzoeken die kwesties.

STER reclame