NOS

Nederlandse geneesmiddelenfabrikanten roepen het Britse bedrijf Essential Pharma op om met een toelichting te komen op de aanzienlijke prijsverhoging van het medicijn Priadel. Dat wordt gebruikt door mensen met een bipolaire of depressieve stemmingstoornis.

Honderd Priadel-pillen kosten met ingang van vandaag niet meer 4,76 euro, maar 15,78 euro. Dat is de maximale verhoging die wettelijk mogelijk is. De Britse fabrikant kocht het middel een paar maanden geleden.

Woede

Op de prijsverhoging is verontwaardigd gereageerd. Onder meer patiëntenverenigingen maken zich kwaad. "Voor het merendeel van de patiënten helpt dit medicijn om de stemming stabiel te houden en een depressie of (hypo)manie te behandelen en te voorkomen", lieten ze gisteren weten. "Het betreft hier een kwetsbare groep."

De woede is des te groter omdat Essential Pharma eerder al de prijs verhoogde van een alternatief voor Priadel, Camcolit. Ook toen ging het om een verhoging tot het maximumtarief en waren de productierechten kort daarvoor gekocht.

Uitleg

De brancheorganisatie Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, waarvan Essential Pharma overigens geen lid is, begrijpt dat er vragen zijn. "Grote en onverwachte prijsverhogingen vragen op zijn minst om een goede uitleg", vindt de vereniging. "Daarbij is het uitgangspunt dat geneesmiddelenbedrijven een maatschappelijke rol hebben en mede verantwoordelijkheid dragen voor blijvende toegankelijkheid en betaalbaarheid van medicijnen."

Essential Pharma laat weten dat ze het middel beschikbaar willen houden voor de Nederlandse markt. "Als klein bedrijf kunnen we dat alleen doen door te zorgen dat we kostendekkend zijn met de verkoopprijs." Verder stelt Essential Pharma dat de nieuwe prijs binnen de Nederlandse wetgeving valt. Over het extra bedrag dat patiënten moeten bijbetalen zegt het bedrijf dat het aan de lokale autoriteiten is om te beslissen of een middel deels of helemaal vergoed wordt.

Minister Bruins van Volksgezondheid wil nog geen oordeel geven over de prijsverhoging, maar nodigt de fabrikant uit om uitleg te geven over de achterliggende redenen van deze stap.

STER reclame