Basisschoolleerlingen in de klas Hollandse Hoogte / Richard Brocken
NOS Nieuws Binnenland

Cao-onderhandelingen basisonderwijs geklapt

De onderhandelingen over de cao in het basisonderwijs zijn gestaakt. De vakbonden en de PO-Raad, de werkgeversorganisatie, waren sinds eind vorig jaar in gesprek over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Het doel was om voor de zomervakantie tot een akkoord te komen.

Inzet van de onderhandelingen was voor de bonden een verhoging van het salaris voor schoolleiders en ondersteunend personeel, zoals onderwijsassistenten. Ook was er de diepgewortelde wens om iets te doen aan de salariskloof tussen het basis- en voortgezet onderwijs.

"We hebben echt geprobeerd om naar elkaar te komen, maar als je zo ver uit elkaar ligt dan moet je op een gegeven moment besluiten te stoppen", laat de AOb teleurgesteld weten. De loonkloof tussen het basis- en voortgezet onderwijs zou alleen maar groter worden volgens de bond. "Dat is in deze tijd onbespreekbaar."

De PO-Raad bood de vakbonden een salarisverhoging van 4 procent. CNV Onderwijs zegt dat dat bod geen optie was. "Die verhoging was bijvoorbeeld opgebouwd uit eenmalige vergoedingen, en zou een looptijd van twee jaar hebben. Dat is veel te lang." Ook vindt vakbond CNV het pijnlijk dat niet exact bekend is hoeveel geld de PO-Raad op de plank heeft liggen.

Problemen voor volgend schooljaar

Met een algehele lerarenstaking oefenden de Algemene Onderwijsbond (AOb) en FNV Onderwijs en Onderzoek dit voorjaar al druk uit op het kabinet, in de hoop dat zij meer geld zouden vrijmaken voor de verhoging van salarissen en het verminderen van de werkdruk. De ogen waren gevestigd op de voorjaarsnota, maar extra geld voor deze zaken kwam er niet.

Basisscholen hebben de laatste jaren veel moeite om leraren aan te trekken. Op dit moment zijn veel scholen bezig met het zoeken van nieuw personeel voor het komende schooljaar. Het ontbreken van nieuwe cao-afspraken maakt dat waarschijnlijk niet makkelijker.

De PO-Raad hoopt dat de vakbonden nog eens na willen denken over hun bod. "Wij zijn met dit bod tot het uiterste gegaan. Daarmee wordt niet de loonkloof met het voortgezet onderwijs gedicht, daarvoor zijn extra investeringen van het kabinet nodig", zegt voorzitter Rinda den Besten.

STER reclame