Forensisch psychiatrische kliniek Den Dolder ANP

Minister Dekker wil dat de forensisch-psychiatrische kliniek in Den Dolder met de Belangenvereniging Den Dolder gaat praten over de tijden waarop bewoners van de kliniek terug moeten zijn. En eventueel zou de kliniek daarover afspraken kunnen maken. Maar in een Kamerdebat wees de minister ook op juridische haken en ogen.

Verschillende Kamerleden vroegen naar zijn mening over een avondklok voor de kliniek. De Belangenvereniging pleit ervoor dat de deuren van de kliniek voortaan tussen 21.00 en 08.00 uur dichtgaan. Volgens de vereniging is dat noodzakelijk voor de rust en het gevoel van veiligheid in het dorp. Er zijn met enige regelmaat berichten over mensen die niet van verlof terugkeren. De avondklok zou ook moeten gelden voor mensen die vrijwillig zijn opgenomen.

Nieuwe functionaris voor communicatie

Dekker benadrukte dat de communicatie tussen de kliniek en de inwoners van Den Dolder beter moet. Het gaat dan bijvoorbeeld over meldingen van mensen die niet van verlof terugkeren. Volgens hem ziet de kliniek dat inmiddels zelf ook in en wordt er binnenkort een nieuwe functionaris benoemd die de contacten met de omgeving en de burgemeester onderhoudt. Dekker denkt dat dat de aangewezen persoon is om met vertegenwoordigers van de Belangenvereniging Den Dolder over hun wensen voor een avondklok te praten.

De minister zei ook dat nu al in de huisregels van de kliniek staat dat mensen met avondverlof om 22.30 uur binnen moeten zijn. Die tijd is gekozen, omdat patiënten soms 's avonds op bezoek mogen bij familieleden. "Als je dan om 21.00 uur binnen moet zijn zijn, is dat soms praktisch wat ingewikkeld."

Dekker zei ook dat niet iedereen die naar buiten wil kan worden tegengehouden. Hij wees erop dat in Den Dolder niet alleen mensen op een "strafrechtelijke titel" zitten, maar dat er ook patiënten zijn die er vrijwillig verblijven.

Labbekakkerig

CDA-Kamerlid Van Toorenburg noemde het daarop "labbekakkerig" om mensen naar buiten te laten, alleen omdat dat om juridische redenen moet. Als een directeur aanvoelt dat het een risico is om iemand de kliniek te laten verlaten, moet hij zelf de verantwoordelijkheid nemen om hem binnen te houden, vindt zij.

Dekker zei toen dat iemand met overwicht best op een patiënt in kan praten, maar dat nu eenmaal niet iedereen kan worden verplicht binnen te blijven. Eventueel wil hij er wel over praten om op dat punt de wet te veranderen.

STER reclame