ANP

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft fel gereageerd op een brief van de Algemene Rekenkamer over de subsidie voor elektrische auto's. De conclusies zijn voorbarig en onverstandig, zegt Snel.

De Rekenkamer noemt de subsidie een dure maatregel voor het terugdringen van CO2-uitstoot. "Een ton vermeden CO2-uitstoot voor vorig jaar aangeschafte auto's kost bijna 2000 euro", zegt de Rekenkamer, maar daar is het kabinet het niet mee eens.

Volgens Snel deugt de berekening waarop de Rekenkamer zich baseert niet. "Die biedt onvoldoende inzicht in de relatie tussen de subsidie en CO2-reductie." Ook zouden de onderzoekers verschillende kostenbegrippen hebben verward.

"Het gebeurt niet vaak dat het kabinet zich zo kritisch uitspreekt over berekeningen van de Algemene Rekenkamer", zegt politiek verslaggever Marleen de Rooy. Het kabinet vindt dat de Rekenkamer inhoudelijke fouten maakt, maar ook maatschappelijke baten over het hoofd ziet.

"Het kabinet ziet de omschakeling naar elektrisch rijden als investering voor de hele Nederlandse samenleving. Denk bijvoorbeeld aan verbetering van de luchtkwaliteit en lagere energiekosten. Die baten zijn niet meegenomen", zegt Marleen de Rooy.

Meer kunnen besparen

Het kabinet concludeerde eerder dat de kosten voor een ton vermeden CO2-uitstoot door in 2018 aangeschafte elektrische auto's 1700 euro bedragen. Dat is dus 300 euro minder dan de Rekenkamer nu zegt. "Bij een andere besteding van het geld had het kabinet vermoedelijk meer CO2 kunnen besparen", schrijft de Rekenkamer.

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de kosten van de huidige stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto's en de onderbouwing van de kosten per bespaarde ton CO2. Voor de periode 2018-2022 gaan deze maatregelen minstens 700 miljoen euro kosten.

Direct in de prullenmand

Ook wijst de Rekenkamer erop dat het stimuleringsbedrag vooral oploopt voor duurdere auto's. Daarnaast valt het voordeel aanmerkelijk lager uit voor wie een elektrische auto privé koopt.

Een auto van de zaak levert juist een groter voordeel op, onder meer door de milieu-investeringsaftrek (MIA). Het belastingvoordeel per auto per jaar kan dus behoorlijk uiteenlopen en daarmee ook de kosten per bespaarde ton CO2.

De timing van de brief van de Rekenkamer komt het kabinet niet goed uit. Vrijdag wordt het klimaatakkoord gepresenteerd, en dan zullen ook plannen voor elektrisch rijden bekend moeten worden. "Ze willen voorkomen dat nieuwe plannen direct in de prullenbak verdwijnen, omdat ze volgens rekenmeesters te kostbaar zijn", zegt De Rooy.

STER reclame