Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg ANP

In Nederland zijn enkele honderden jihadistische (echt)paren en tientallen gezinnen waarvan één ouder het jihadistisch gedachtengoed aanhangt. Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in zijn nieuwste Dreigingsbeeld Terrorisme.

Volgens de NCTV is het aannemelijk dat de kinderen in die gezinnen opgroeien in een jihadistische omgeving en mogelijk op latere leeftijd een dreiging zullen vormen. In het verleden hadden sommige jihadisten al in hun tienerjaren belangrijke functies in terroristische groeperingen.

Dreigingsniveau gelijk

De Nederlandse jihadistische beweging heeft enkele duizenden sympathisanten. De omvang van de groep blijft ongeveer gelijk en heeft geen concrete leiders, zegt de NCTV.

Het dreigingsniveau in Nederland blijft substantieel (niveau vier van de vijf). Dat betekent dat de kans op een aanslag nog altijd reëel is. De aanslag in Utrecht en de aanhoudingen van mensen met terroristische intenties zijn voorbeelden van die dreiging. Op de dag van de aanslag werd het dreigingsniveau voor het eerst korte tijd verhoogd naar vijf voor de provincie Utrecht, omdat er gevreesd werd voor vervolgaanslagen.

Windmolens

De NCTV stipt ook de toename van activisme en extremisme op lokaal niveau aan. Zo verwijst de coördinator naar het protest tegen een windmolenpark in Groningen en Drenthe, waarbij ondernemers zijn bedreigd en asbest is gestort.

In die zaak zijn drie aanhoudingen verricht. De NCTV acht het mogelijk dat "dergelijke extremistische acties, nu deze effect lijken te sorteren, worden voortgezet".

STER reclame