NOS

Het wordt makkelijker voor starters met een flexibel inkomen om een hypotheek af te sluiten. Minister Ollongren meldt dat dit najaar experimenten beginnen, zodat flexwerkers eerder in aanmerking komen voor een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG).

De NHG is een fonds dat borg staat als iemand onverwacht zijn hypotheek niet meer kan betalen, bijvoorbeeld als hij of zij zijn baan kwijtraakt of arbeidsongeschikt wordt.

Om te bepalen of iemand een hypotheek kan krijgen, wordt meestal gekeken naar het gemiddelde inkomen over de afgelopen drie jaar. Maar voor flexwerkers en mensen die net in loondienst zijn, kan dat een knelpunt zijn.

Arbeidsmarktscan

Ollongren heeft nu met banken en de Autoriteit Financiële Markten afgesproken dat er proeven komen om voor de Nationale Hypotheekgarantie ook de "Arbeidsmarktscan'' te accepteren. In die scan wordt ook gekeken naar carrièreperspectief en de verwachte ontwikkeling van het inkomen.

De minister benadrukt dat het uitgangspunt blijft dat kopers van een huis kredietwaardig moeten zijn en dat ze niet met schulden moeten worden opgezadeld die ze niet kunnen aflossen. "Maar zzp'ers met goede vooruitzichten moeten de mogelijkheid hebben om de hypotheekmarkt op te gaan en een huis te kopen. Dit past bij de nieuwe arbeidsmarkt."

Studieschuld

In een brief aan de Tweede Kamer gaat Ollongren ook in op het probleem dat (oud-) studenten bij de aanvraag van een hypotheek ook hun studieschuld moeten opgeven en dat soms niet doen.

De minister kondigt aan dat hypotheekverstrekkers voortaan de studenten om een verklaring van DUO kunnen vragen over het al dan niet bestaan van een studieschuld en de hoogte daarvan. "Deze verklaring kan vervolgens worden toegevoegd aan alle benodigde documenten bij de hypotheekaanvraag."

STER reclame