Duizenden eieren worden vernietigd na de fipronil-affaire ANP

Er is te weinig zicht op bedreigingen voor de voedselveiligheid en de NVWA is niet toegerust om nieuwe gezondheidsrisico's te signaleren en ertegen op te treden. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in onderzoek naar aanleiding van de fipronil-affaire met eieren in de zomer van 2017. De OVV pleit voor een gestructureerde aanpak om gevaren voor de volksgezondheid te voorkomen.

Omdat de productie van eten mondiaal plaatsvindt, is het volgens de Onderzoeksraad moeilijker geworden om de risico's te beheersen. "Voedsel en grondstoffen komen van over de hele wereld en de handelsstromen zijn te complex om de risico's ervan te overzien", schrijft de organisatie.

De Onderzoeksraad laat in een animatie duidelijk zien wat de nieuwe gezondheidsrisico's zijn:

Animatie onderzoeksraad

OVV-voorzitter Dijsselbloem wijst op een aantal ernstige voorbeelden van de laatste jaren. "Denk aan salmonella in zalm en de gevaarlijke E.coli-bacterie in kiemgroenten. Een ander groot probleem is hepatitis E in varkensvlees, wat we nu in Nederland hebben. Allemaal voorbeelden van nieuwe opkomende risico's waar we veel te langzaam op reageren."

Rauw eten

Ook brengt volgens de raad de trend van het eten van rauw groente en fruit een risico met zich mee, omdat ziektekiemen niet worden vernietigd. Daarnaast speelt mee dat er steeds meer ouderen en chronisch zieken zijn, die kwetsbaarder zijn.

De OVV is kritisch op de daadkracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. "De NVWA heeft onvoldoende capaciteit, middelen en deskundigheid bij het toezicht, opsporing, risicobeoordeling en laboratoria om opkomende voedselveiligheidsrisico's in beeld te brengen", staat in het rapport.

Voorzitter Dijsselbloem vindt dat er sneller gehandeld moet worden bij dreigende risico's voor de volksgezondheid.

"We reageren niet scherp en niet snel genoeg"

De raad brengt adviezen uit aan de minister van Volksgezondheid, het RIVM en de NVWA. Zo zou de minister meer samenwerking binnen de Europese Unie moeten zoeken om problemen tijdig te kunnen signaleren. De raad vraagt het RIVM om opsporing van ziektegevallen door voedsel "substantieel" te verbeteren.

STER reclame