Vakbondsleiders Van Wijngaarden (rechts - CNV) en Busker (FNV - links) bij de presentatie van het akkoord ANP

CNV stemt in met pensioenakkoord na 'ja' van leden

time icon

Het CNV schaart zich definitief achter het pensioenakkoord. Het algemeen bestuur volgt daarmee de uitslag van de ledenraadpleging. 79 procent van de CNV-leden stemt in met het akkoord dat moet leiden tot een nieuw pensioenstelsel.

Van de ruim 260.000 leden hebben er zo'n 40.000 een stem uitgebracht. CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden is daar tevreden over. "Een prima opkomst. Deze uitslag is representatief voor wat onze leden ervan vinden", zegt hij.

Overeenstemming

Werknemers, werkgevers en het kabinet bereikten vorige week overeenstemming over waar het naartoe moet met onze pensioenen. Alle partijen zijn het erover eens dat het huidige stelsel niet meer houdbaar is. Maar hoe het dan wel moet, daar werd negen jaar lang moeizaam over onderhandeld. Het gaat onder meer over de pensioenleeftijd, de mate waarin beleggingsrisico's doortellen in pensioenpremies en uitkeringen en de mogelijkheden om een persoonlijk potje op te bouwen, in plaats van collectief te sparen.

De principe-afspraken die er nu liggen, zijn ondertekend door de voorzitters van vakbonden FNV, CNV en VCP. Maar voor een definitief groen licht willen de bonden eerst nog de leden raadplegen. Het CNV is de eerste die met uitsluitsel komt. De FNV volgt later vandaag, de VCP geeft zijn eindoordeel volgende week.

Vakbonden willen betrokken blijven

Van Wijngaarden benadrukt dat de steun van zijn bond rust op de afspraak dat de vakbonden betrokken blijven bij de verdere uitwerking van het akkoord. "Er gaan alleen nieuwe wetten naar de Tweede Kamer als de stuurgroep daar ja tegen heeft gezegd."

Van Wijngaarden doelt op de stuurgroep die een nieuw pensioenstelsel gaat ontwerpen, op basis van het akkoord. In de stuurgroep zitten onder anderen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.

STER Reclame