Tweede Kamer aan het werk ANP

Ollongren wil permanente adviescommissie over beloning politici

time icon

Het kabinet wil dat een extern adviescollege gaat adviseren over de salarissen van politici. Minister Ollongren verwacht van dat college een "onafhankelijk en gedepolitiseerd oordeel" over beloningskwesties.

Ze heeft een wetsvoorstel gemaakt, waarop burgers en instanties nu commentaar kunnen leveren. Ollongren noemt besluiten over de rechtspositie van politici complex, omdat de betrokkenen over hun eigen beloning moeten beslissen. Volgens haar is er altijd een zekere terughoudendheid bij kabinet en parlement over dit onderwerp.

Het huidige systeem zou ertoe kunnen leiden "dat men, om weg te blijven bij de indruk dat men bezig is met het voor zichzelf en collega's riant te maken, steeds verder versobert en op een gegeven moment onder de grens van het redelijke komt", schrijft de minister.

Commissie-Dijkstal

Een permanent adviescollege moet aan die bezwaren tegemoetkomen. Ollongren wijst op een eerdere commissie onder leiding van oud-VVD-leider Dijkstal, die ook allerlei voorstellen heeft gedaan over de rechtspositie van politici.

Dat was een tijdelijke commissie; de nieuwe moet een blijvend karakter krijgen. De commissie mag niet politiek gekleurd zijn en er mogen geen mensen in zitten die actief zijn in het openbaar bestuur.

Het college moet adviezen uitbrengen over bezoldiging, uitkeringen na aftreden of ontslag, pensioenen, onkostenvergoedingen en nevenfuncties. Ook als het college er is, blijft het parlement het laatste woord houden.

STER Reclame