ANP

Reken voor de gehele economie dezelfde CO2-heffing. Dat is de goedkoopste manier om CO2-uitstoot te verminderen, zo concluderen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) in een rapport.

De planbureaus rekenden voor hun onderzoek vier varianten van CO2-heffingen door. Daaruit blijkt dat het voornamelijk belasten van de zware industrie - een maatregel die in de discussie over CO2-heffingen geregeld wordt geopperd - relatief duur is.

Als de hele economie wordt meegenomen met de CO2-heffing, hoeven er volgens het CPB en PBL bijvoorbeeld geen extra belastingen geheven worden op huishoudens om de CO2-doelen te halen. Volgens de onderzoekers gelden daar "al hoge impliciete belastingen en is verdere uitstootreductie relatief duur".

Nadelen

De onderzoekers erkennen dat er ook nadelen aan de uniforme CO2-heffing kleven. Zo kunnen bedrijven ervoor kiezen weg te trekken naar landen met geen of een lagere CO2-heffing.

In het onderzoek wordt voorgesteld dat met subsidies op schone technologie op te vangen en door afspraken te maken met andere Europese landen.

Milieuorganisaties blij

De CO2-taks kwam in maart op tafel, toen uit klimaatrapporten van het PBL en CPB bleek dat de 600 voorstellen over de Nederlandse bijdrage aan het terugdringen van de opwarming van de aarde niet genoeg waren om de klimaatdoelen te halen.

Het kabinet heeft alleen nog geen uitgewerkt plan voor het belasten van Nederlandse bedrijven voor de uitstoot van CO2.

Milieuorganisaties laten in een gezamenlijke verklaring weten blij te zijn dat de planbureaus bevestigen dat een CO2-heffing een effectieve maatregel is om CO2-uitstoot terug te dringen.

De organisaties verwachten dat het voorstel wordt overgenomen in het definitieve Klimaatakkoord. "De opbrengst kan worden gebruikt om huishoudens te ontzien en de industrie te vergroenen."

STER reclame