NOS Nieuws

PvdD boos op minister Schouten om bijen

De Partij voor de Dieren heeft een motie van wantrouwen aangekondigd tegen minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De partij is ervan overtuigd dat de minister informatie heeft achtergehouden over Europese wetgeving die bijen en andere insecten moet beschermen tegen de schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen.

De PvdD baseert zich onder meer op onderzoek van het journalistieke platform Follow the Money (FTM). Uit vertrouwelijke documenten zou blijken dat Nederland een van de landen is die in Brussel dwarsliggen bij de invoering van de wet.

Volgens FTM stelde Nederland in een vertrouwelijke e-mail aan de Europese Commissie voor om zo'n twintig testen te schrappen die de schadelijke effecten van pesticiden voor bijen onderzoeken. De positie van Nederland zou overeenkomen met de standpunten van agrochemische bedrijven zoals Bayer, BASF en Syngenta. Die hadden in lobbybrieven de vrees uitgesproken dat ze vrijwel geen bestrijdingsmiddelen meer op de markt kunnen brengen, schreef FTM.

'Uithollen'

Volgens PvdD-Kamerlid Ouwehand is minister Schouten pas aanvullende stukken aan de Tweede Kamer gaan sturen toen Follow the Money er eind vorig jaar over publiceerde. "We moeten ervan op aankunnen dat we worden geïnformeerd. En ook als de voorgangers van deze minister dat niet hebben gedaan, dan moet zij erkennen dat dat niet in orde was."

Zij verwijt de minister ook dat namens Nederland in Brussel is gewerkt aan "het uithollen" van het voorstel en dat dit niet aan de Kamer is gemeld. Daarbij zou bovendien zijn gehandeld in strijd met moties in de Tweede Kamer die tot doel hadden bijen en andere insecten te beschermen tegen pesticiden.

Minister Schouten zegt dat ze niets heeft achtergehouden op dit dossier. "Ik heb de Kamer geïnformeerd zoals het hoort."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl