De meerderheid van de Nederlanders gaf vorig jaar aan hun vakantiegeld daadwerkelijk aan een vakantie te besteden ANP

Deze week krijgt werkend Nederland weer vakantiegeld op de rekening gestort. Dit zal in veel gevallen iets minder zijn dan vorig jaar. Dat komt door een hoger belastingtarief voor vakantiegeld voor inkomens vanaf 34.000 euro als gevolg van de afbouw van de arbeidskorting, aldus salarisverwerker ADP.

"Naarmate je meer verdient, heb je volgens de wet ook minder recht op belastingkorting," legt Dik van Leeuwerden van ADP uit. "Als je meer verdient dan 34.000 euro wordt de arbeidskorting stapsgewijs afgebouwd en betaal je dus meer belasting." Weliswaar zijn de belastingtarieven gedaald, maar het vakantiegeld komt bovenop het loon waardoor de arbeidskorting bij hogere inkomens lager uitvalt en er dus meer belasting betaald wordt.

Meer en minder

Voor mensen met een modaal inkomen, zo'n 36.000 euro bruto per jaar, zal er weinig veranderen. Deze groep is hooguit zo'n 3 euro extra aan belastingen kwijt. Bij een inkomen van anderhalf keer modaal is dat 5 euro. Mensen met een minimumloon gaan er netto juist enkele tientjes op vooruit.

Werknemers die tussen de 68.500 euro en 98.000 euro per jaar verdienen, merken het duidelijk. Dat komt doordat deze groep in een hoger belastingtarief valt. Werknemers die twee keer modaal verdienen, betalen 117 euro meer belasting over hun vakantiegeld en wie 2,5 keer modaal verdient krijgt 147 euro minder vakantiegeld.

Voor mensen die meer dan 98.000 euro verdienen geldt geen arbeidskorting en verandert er dus niks. Zij krijgen zelfs meer vakantiegeld door de lagere belastingtarieven.

8 procent

Het vakantiegeld is gekoppeld aan het brutoloon. Vaak bedraagt het 8 procent van het jaarsalaris. Hieronder een overzicht van het vakantiegeld ten opzichte van vorig jaar.

Hoeveel vakantiegeld (in euro's)? Bron: ADP

Brutoloon Bruto vakantiegeld Netto Verschil in euro's ten opzichte van 2018
minimum 1616 1551 +35
modaal 2778 2667 -3
1,5x modaal 4167 4000 -5
2x modaal 5556 5334 -117
2,5x modaal 6945 6667 -147
3x modaal 8334 8001 +304

Vorig jaar gaven de meeste Nederlanders hun vakantiegeld uit en werd er weinig gespaard. Of dat dit jaar ook zo is, wordt in juli bekend. Dan presenteert het voorlichtingsinstituut Nibud een onderzoek naar de vakantiegeldbestedingen van dit jaar.

STER reclame