ANP

Er wordt veel gemopperd en veel mensen denken zelfs dat het slechter gaat met ons land, maar het tegendeel is waar: het gaat op een aantal uitzonderingen na goed met Nederland. Dat is de samenvatting van de Monitor Brede Welvaart, een groot onderzoek van het CBS dat verder kijkt dan economische groei.

Vorig jaar verscheen deze monitor voor het eerst. Bij veel onderzoeken wordt de welvaart alleen afgemeten aan de economische groei, ook gisteren verscheen weer zo'n bericht. In de Monitor Brede Welvaart wordt er verder gekeken dan groeicijfers en wordt de kwaliteit van leven ook meegenomen - dat maakt dit onderzoek uniek.

De hoofdconclusie bij dit brede onderzoek was vorig jaar dat het erg goed ging met Nederland, en dat is nu weer het geval. "De brede welvaart stijgt op veel fronten trendmatig en nam recentelijk op veel onderdelen verder toe", schrijft het CBS. "Het algemene beeld is positief." Dat is deels een gevolg van de economische groei van de afgelopen jaren.

Kopgroep in Europa

Zeker als we de vergelijking maken met de rest van Europa valt het voor Nederland "erg gunstig uit". Bij meer dan de helft van de zaken waar naar gekeken werd, zit Nederland in de Europese kopgroep. In 2013, het startjaar van de meting, gaf ruim 55 procent van de bevolking hun persoonlijk welzijn een cijfer van 7 of hoger. Dit aandeel is in 2018 gestegen tot meer dan 63 procent.

Meer dan 85 procent van de Nederlanders gaf in 2018 het leven een 7 of hoger. In geen enkel andere EU-land was dat percentage zo hoog. Ook vorig jaar stond Nederland op 1, terwijl we in 2016 nog op de 13e plek stonden.

Hoewel er soms andere geluiden klinken, had meer dan 62 procent van de bevolking in 2018 vertrouwen in de instituties. Daarmee staan we op de tweede plek in de EU.

CBS/NOS

Ook steken we graag de handen uit de mouwen voor een ander. 48 procent van de bevolking deed vorig jaar vrijwilligerswerk. Dat is 8 procent meer dan vorig jaar. Binnen de EU staan Nederlanders daarmee op de eerste plek.

Toch heeft de huidige welvaart ook negatieve gevolgen. Het tijdsverlies door files en vertragingen is gestegen, terwijl dit eerder stabiel was. Ook de tevredenheid met de eigen woning nam dit jaar af, terwijl dit eerder gelijk bleef. Dit komt volgens het CBS doordat de wegen drukker zijn en er schaarste is ontstaan op de woningmarkt.

Ook is er meer overgewicht, hebben we iets minder het gevoel alsof we de regie over het eigen leven hebben, krijgen we meer te maken met stedelijke blootstelling aan fijnstof en een groter deel van de bevolking heeft last van milieuproblemen. Ook slaagt Nederland er niet in om duurzaam economisch te groeien.

Daarnaast stipt het CBS aan dat hoogopgeleiden er gunstiger voor staan dan de gemiddelde Nederlandse bevolking. Bij 12 van de 19 zaken die zijn vergeleken staan hoogopgeleiden er gunstiger voor dan de Nederlandse bevolking als geheel. Laagopgeleiden staan er daarentegen bij 11 aspecten ongunstiger voor dan gemiddeld.

CBS/NOS

Al met al is het totaalbeeld en de ontwikkeling van Nederland volgens het CBS "overwegend positief". En dat terwijl dit afgezet tegen andere EU-landen al hoog te noemen was.

STER reclame