NOS/Beeld Werkt

Het toezicht op de bouw wordt anders geregeld. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel daarover aangenomen. Kern van de nieuwe wet is dat er private controleurs komen die bouwplannen toetsen op risico's en dat er betere waarborgen zijn voor de kwaliteit en de veiligheid. Het vorige kabinet had het wetsontwerp ingediend en minister Ollongren nam de verdediging over.

Het kabinet wil met de nieuwe wet de positie van de klant versterken. Een van de onderdelen is dat de aannemer bij de oplevering van een bouwwerk moet aantonen dat aan de regels is voldaan. Ook krijgen de opdrachtgevers betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen fouten te herstellen.

Regeringspartijen CDA en ChristenUnie tegen

Twee jaar geleden ging de Tweede Kamer met een grote meerderheid akkoord met het voorstel. De meerderheid in de Eerste Kamer was kleiner, onder meer doordat het CDA tegenstemde, maar Ollongren kreeg toch voldoende steun. Behalve de regeringspartijen CDA en ChristenUnie keerden ook SP en PVV zich ertegen.

De voorstanders benadrukten dat deze wet het toezicht tijdens de bouw verbetert en dat dat hard nodig is, omdat er nu vaak alleen op papier wordt getoetst.

De tegenstanders betoogden onder meer dat niet duidelijk genoeg is wie nu precies verantwoordelijk is voor wat en dat er te veel aan de rechter wordt overgelaten. "Een zo fundamentele stelselherziening verdient beter", zei CDA-senator De Vries-Leggedoor.

STER reclame