Olie op het water in de Golf van Mexico ANP

Grote beleggers eisen klimaatactie oliebedrijven

time icon

Pensioenfondsen en verzekeraars willen dat de olie- en gasindustrie zich committeert aan de klimaatdoelen van Parijs en duidelijkheid geeft over klimaatrisico's. Bij de komende aandeelhoudersvergaderingen zullen grote beleggers hierop aandringen.

Verzekeraar Aegon stemt op de komende aandeelhoudersvergaderingen van de olie- en gasbedrijven BP, Chevron, ExxonMobil en Equinor voor resoluties met ambitieuzere klimaatdoelen.

"De bedrijven hebben in onze ogen voldoende menskracht en innovatief vermogen om de klimaatdoelstellingen van Parijs binnen hun mogelijkheden te realiseren", aldus Eric Rutten van de Commissie Verantwoord Beleggen van Aegon. "Met onze voorstem hopen we hier kracht en versnelling aan. te geven."

In 2017 accepteerde Shell de klimaatresoluties onder druk van grote beleggers en was daarmee het eerste olie- en gasbedrijf dat klimaatdoelen stelde voor al zijn emissies.

Risico's nemen toe

"De risico's nemen snel toe. We moeten weten hoe de olie- en gasbedrijven die risico's gaan managen", zegt chief investment officer Eloy Lindeijer van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. "Abrupte veranderingen in de waardering van grote oliebedrijven kan ook de stabiliteit van de financiële sector als geheel aantasten."

De beleggers willen niet verrast worden door scherpe afwaardering van hun beleggingen, zoals bijvoorbeeld in 2008 gebeurde met vastgoedportefeuilles van Amerikaanse en Europese banken, wat het mondiale financiële systeem aan de rand van de afgrond bracht. Daarom willen ze duidelijkheid over de waarde die ze moeten toekennen aan oliereserves, raffinagefabrieken en supertankervloten.

Als er een CO2-belasting komt kunnen reserves van oliebedrijven veranderen van een spaarpot in een schuld. Ook juridische acties, zoals recent van Milieudefensie tegen Shell, kunnen gevolgen hebben voor de waardering van de bedrijven.

Olieprijs

Britse analisten wezen er vorig jaar nog op extreem uiteenlopende inschattingen van de toekomstige olieprijs door de sector in hun eigen publicaties. Ook De Nederlandsche Bank waarschuwde dat banken, verzekeraars en pensioenfondsen twee tot tien procent van hun vermogen kunnen verliezen door de energietransitie.

Shell zegt bijvoorbeeld in zijn jaarverslag rekening te houden met een olieprijs van zeventig dollar per vat vanaf 2020, terwijl het bedrijf in strategische notities uitgaat van een toekomstige prijs van maar veertig tot zestig dollar per vat. In de sector geldt de vuistregel dat een elke dollar stijging of daling van de prijs 500 miljoen winst kan schelen.

PGGM-belegger Lindeijer: "Je kan niet verwachten dat de bedrijven in de toekomst kunnen kijken. Maar we kunnen wel vragen om betrouwbare prognoses over wat er met de olieprijs gebeurt als het Klimaatakkoord van Parijs wordt nageleefd, of juist als dat niet gebeurt en de temperatuur op aarde met gemiddeld drie graden stijgt." Het pensioenfonds, met 215 miljard euro aan belegd vermogen, heeft los van deze vraag al de ambitie om de CO2- voetafdruk van zijn portefeuille te halveren.

Vijf andere institutionele beleggers en banken hebben in een brief aan de oliemaatschappijen een ultimatum gesteld voor beter inzicht in klimaatrisico's in 2020.

STER Reclame