ANP

Milieudefensie heeft een rechtszaak over de luchtkwaliteit opnieuw verloren. Het gerechtshof in Den Haag wees de eis van de organisatie dat de Nederlandse Staat meer moet doen tegen luchtvervuiling, van de hand. Eind 2017 verloor Milieudefensie de zaak ook al bij de rechtbank in Den Haag, waarna de organisatie in hoger beroep ging.

Milieudefensie vindt dat de Staat te weinig doet tegen luchtvervuiling en wil dat de overheid wordt verplicht om binnen een half jaar te voldoen aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voor de hoeveelheden fijnstof en stikstofdioxide in de lucht. Het hof oordeelt echter dat de Staat wel degelijk maatregelen neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren en de Staat toewerkt naar de WHO-richtwaarden.

Eisen afgewezen

Snel voldoen aan de WHO-richtlijnen leidt wel tot betere bescherming van de volksgezondheid, maar dat betekent niet dat Milieudefensie zijn zin krijgt. Er spelen volgens het hof ook economische en maatschappelijke belangen een rol, bij bijvoorbeeld bij het afbouwen van verkeer in binnensteden of bij aanpassing van de veehouderij.

Ook de andere eisen van Milieudefensie, zoals het in acht nemen van een veiligheidsmarge bij de concentraties fijnstof en stikstofdioxide in de lucht, zijn afgewezen.

Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit

De Staat heeft bovendien het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) aangepast om knelpunten versneld op te lossen, zegt het hof. Die aanpassing moest de overheid doen na een uitspraak van de kortgedingrechter, die oordeelde dat het oorspronkelijke NSL niet ver genoeg ging. Milieudefensie heeft na aanpassing geen kritiek geleverd op nieuwe maatregelen of gestelde termijnen.

"Dit betekent dat de vordering van Milieudefensie niet kan worden toegewezen. Er ligt nu een plan om de nog bestaande knelpunten versneld op te lossen dat de Staat gaat uitvoeren. Milieudefensie heeft geen kritiek op dit plan geleverd, dan heeft een rechterlijk bevel geen toegevoegde waarde", aldus het hof.

Milieudefensie vindt nog steeds dat de overheid meer moet doen aan de luchtkwaliteit en blijft zich daarvoor inzetten. "Het hof is het met ons eens dat de Staat niet voldoende deed om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dankzij het winnen van ons eerdere kort geding moest de overheid haar luchtkwaliteitsplan aanpassen. Daarom vindt het hof dat de overheid nu genoeg doet. Zonder deze rechtszaak had de overheid geen actie ondernomen."

STER reclame