Een hondshaai, een haaiensoort die in de Noordzee leeft Wikimedia Commons / H. Zell / CC BY-SA 3.0

Minister Schouten wil haaien en roggen in de Noordzee beter beschermen. Nu zijn deze vissen nog vaak bijvangst in visnetten.

Schouten laat Rijkswaterstaat onderzoek doen naar de haaien- en roggenstand in de Noordzee, zodat duidelijk wordt welke gebieden vissers beter kunnen mijden.

Caribisch Nederland

Ook in Caribisch Nederland neemt de minister maatregelen. In de wateren rond Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt een beschermd gebied aangewezen. In dit haaienreservaat mag niet op haaien worden gevist.

Vissers in Caribisch Nederland kunnen ervoor kiezen om ander vistuig te gebruiken en moeten haaien die als bijvangst worden gevangen "zorgvuldig en voorzichtig" weer vrijlaten.

Haaienvinnensoep

De maatregelen zijn onderdeel van een internationale haaienstrategie. Schouten: "Naar schatting worden wereldwijd jaarlijks zo'n 100 miljoen haaien gedood voor consumptie. Vooral haaienvinnen zijn een populair gerecht."

De haaien- en roggenpopulaties in de Noordzee zijn sinds de jaren 50 flink kleiner geworden. Omdat haaien zich pas op latere leeftijd voortplanten, herstellen de soorten zich niet snel, zegt Schouten.

Haaien vormen de top van de voedselketen in de zeeën en volgens het Wereld Natuurfonds zijn ze nodig voor een gezonde Noordzeenatuur.

STER reclame