Kantoor politie in Den Haag ANP

Elf politiemensen verdienen meer dan ministers en moeten afbouwen

tijd van publicatie

Elf politiefunctionarissen die nu nog meer verdienen dan een minister moeten dit de komende drie jaar gaan afbouwen. Het maximale salaris in de publieke sector bedroeg in 2018 volgens de Wet normering topinkomens (WNT) 189.000 euro. Het aantal politiefunctionarissen dat dit verdient is het afgelopen jaar gehalveerd van 22 naar 11.

In 2013 is afgesproken dat topfunctionarissen bij de overheid en semi-publieke organisaties niet meer mogen verdienen dan een minister. Bij de politie geldt dit voor leden van de korpsleiding.

Andere functionarissen vallen niet onder de wet, maar gaan wel vrijwillig afbouwen. De politie heeft zelf de salarissen van de korpsleiding en andere functionarissen die meer verdienen dan de 'Balkenende-norm' gepubliceerd op zijn site.

Korspleiding

Daaruit blijkt dat het gaat om twee leden van de korpsleiding. Opvallend is dat de plaatsvervangend korpschef nu nog meer verdient dan de korpschef zelf. Het salaris van korpschef Akerboom bedraagt precies 189.000 euro.

Naast de mensen uit de korpsleiding verdienen ook de chief information officer, de twee hoofden van operatiƫn en een aantal politiechefs te veel.

Het toetsingsbedrag bestaat naast het salaris ook uit onkostenvergoedingen, pensioenopbouw en extra beloningen.

STER Reclame