ANP

Friese boeren en burgers wordt gevraagd om vogels te helpen met water op het land en in de tuin. Jonge vogeltjes zouden zwaar te lijden hebben onder de aanhoudende droogte.

De Bond Friese Vogelwachten (BFVW) en de Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân krijgen veel berichten over dode en verhongerde kuikentjes, meldt Omrop Fryslân. Kuikentjes komen massaal uit de eieren deze dagen, maar vinden door de aanhoudende droogte nergens insecten om zich mee te voeden. Ook volwassen vogels hebben het moeilijk: wormen zijn door de droogte diep in de grond gekropen.

BFVW-voorzitter Frans Kloosterman vindt het een triest gezicht. "Maar we kunnen met simpele maatregelen helpen. Wij roepen iedereen op om dit voorjaar ook voor de vogels fijn te maken, door ze water te geven. Want ze hebben nu helemaal geen kans."

Water op het land

Boeren kunnen kieviten en andere weidevogels helpen door hier en daar water op het land te pompen en bijvoorbeeld greppels te laten vollopen.

Ook andere vogelsoorten hebben last van de droogte. Zwaluwen gebruiken bijvoorbeeld natte modder om nesten te maken, maar op dit moment vinden ze alleen maar droge tuingrond. Een nat hoekje in de tuin kan helpen.

STER reclame