Burnpit Ministerie van Defensie
NOS Nieuws Politiek

Bijna 300 meldingen over 'burnpits' Defensie

Sinds begin februari een meldpunt is geopend over zogeheten burnpits zijn er 278 meldingen bij Defensie binnengekomen. Het gaat om zowel gezondheidsklachten, maar ook om defensiemedewerkers die zich zorgen maken. Burnpits zijn kuilen waarin afval wordt verbrand en militairen zijn tijdens buitenlandse missies mogelijk blootgesteld aan giftige dampen uit die hopen.

Het meldpunt werd ingesteld nadat onder defensiemedewerkers flinke onrust was ontstaan.

Minister Bijleveld heeft de Kamer een voorlopige stand van zaken gemeld. Een groot deel van de melders heeft gereageerd op de aandacht in de media of doordat ze er door anderen op werden geattendeerd. Bijna een derde heeft zich gemeld vanwege gezondheidsklachten, vooral problemen aan de luchtwegen.

Afghanistan, Irak, Joegoslavië

Veel melders zijn niet ziek, maar maken zich wel zorgen en Bijleveld begrijpt dat. De mensen die zich gemeld hebben, zijn vooral uitgezonden naar Afghanistan, Irak of het voormalige Joegoslavië. Zo'n twee derde van hen werkt nog bij Defensie.

Defensie houdt contact met de betrokkenen en houdt hen op de hoogte van de vervolgstappen.

Meer onderzoek

De minister schrijft de Kamer ook dat er literatuuronderzoek is gedaan, maar dat maakt volgens haar niet genoeg duidelijk over de relatie tussen de uitstoot van burnpits en gezondheidsklachten. Defensie vraagt nu een extern instituut meer onderzoek te doen.

Bijleveld wil dat in de toekomst meer bekend wordt over de mogelijke effecten van uitzending van militairen op de gezondheid. Ze gaat daarom de gezondheid van werknemers van Defensie structureel in de gaten houden. Hoe dat precies gaat gebeuren, moet nog worden uitgewerkt.

STER reclame