ANP
NOS NieuwsAangepast

OVV: zorgverleners kennen gevaar verwarde personen niet goed

Zorgverleners zijn vaak niet goed op de hoogte van het gevaar dat patiënten met een ernstige psychische aandoening vormen voor zichzelf en hun omgeving. Dat stelt de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) in een nieuw rapport.

Bij de zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoeningen zijn veel partijen betrokken, zoals de ggz, dagbesteding, verslavingszorg of huisartsen. Doordat die niet goed samenwerken, ontstaat geen compleet beeld van de patiënt en wordt niet de juiste hulp geboden.

Dat kan niet alleen gevaarlijk zijn voor de patiënt, maar ook voor diens omgeving, stelt de OVV. Als de zorgverleners onderling beter informatie zouden delen, zouden de risico's beter kunnen worden ingeschat en kan betere zorg worden verleend.

Dodelijke ongelukken

In Nederland zijn er ongeveer 300.000 mensen met een ernstige psychische aandoening. Ongeveer 20.000 van hen hebben acute zorg nodig. Deze patiënten hebben vaak meerdere problemen, waar ze al lang mee rondlopen.

De OVV begon het onderzoek na signalen over een toename in het aantal onveilige situaties met verwarde personen en constateerde dat zij erg afhankelijk zijn van de zorg van anderen.

In het rapport noemen de onderzoekers onder meer een incident dat leidde tot het overlijden van een verwarde Syrische man in Schiedam Hij werd neergeschoten door de politie nadat hij op een balkon met een bijl had staan zwaaien terwijl hij "Allahoe akbar" riep.

Een ander voorbeeld is het ongeluk waarbij een verwarde man in een gestolen auto een wagen met een gezin aanreed. Dat kostte uiteindelijk een jongetje van 4 het leven.

Onderzoek behandeling Michael P.

Hoewel dit onderzoek losstaat van het rapport over de behandeling van Michael P., de moordenaar van Anne Faber, zijn de conclusies vergelijkbaar.

Uit dat onderzoek bleek dat de forensische instellingen elkaar niet goed hadden ingelicht over het zedenverleden van P. Ook de partijen die zorg bieden aan mensen met ernstige psychische aandoeningen, zijn terughoudend in het delen van informatie, concludeert de OVV.

Aandachtspunten voor betere zorg

De Onderzoeksraad doet een paar aanbevelingen voor het verbeteren van de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Zo zou het beter zijn als de zorgverleners een gezamenlijk budget krijgen. Ook zouden de partijen meer informatie moeten uitwisselen. Daarbij kunnen ze volgens de OVV gebruikmaken van de ruimte die het beroepsgeheim biedt.

Verder zou het volgens het rapport helpen als de partijen vaker met elkaar om tafel zitten voor evaluaties en zouden ze meer moeten doen met de input van mensen uit de directe omgeving van de patiënten.

Om de zorg structureel te verbeteren moeten de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bovendien een nieuw akkoord sluiten met de zorgverleners, vindt de OVV.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl