ANP

Aantal WW-uitkeringen vorig jaar flink gedaald

time icon

Het aantal werkloosheidsuitkeringen is vorig jaar met zo'n 20 procent gedaald. Door de grote vraag naar personeel was het voor werklozen makkelijker om werk te vinden. Het aantal mensen dat een WW-uitkering kreeg daalde met 67.000 naar 263.000, schrijft het UWV in zijn jaarrapportage.

In totaal kregen ongeveer 1,2 miljoen mensen een uitkering. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met een WIA- of Wajong-uitkering. Daar komen nog zo'n 400.000 bijstandsuitkeringen bovenop.

Uitdagingen UWV

Het UWV wil zich de komende tijd richten op mensen die nog altijd moeilijk aan het werk komen. De uitkeringsinstantie heeft ook nog andere uitdagingen. Hoewel het aantal fraudegevallen in 2018 fors is afgenomen, is er nog altijd meer dan 25 miljoen euro onterecht uitgekeerd. Onder anderen aan Poolse arbeidsmigranten die op grote schaal uitkeringsfraude pleegden.

Gisteren meldde Trouw dat UWV-personeel vaak steken laat vallen bij het beoordelen van zieken. Dat komt volgens de uitkeringsinstantie deels door een tekort aan personeel. Ook is sprake van achterstanden.

"Deze spanning blijft de komende jaren bestaan", zegt UWV-topman Fred Paling. "Desalniettemin laten de laatste maanden van 2018 een positieve ontwikkeling ten aanzien van de achterstanden zien."

STER Reclame