Bekladding van moskee in Haarlem ANP

Het aantal geregistreerde meldingen van discriminatie is vorig jaar licht gedaald. Dat blijkt uit het rapport Discriminatiecijfers in 2018, dat een overzicht geeft van de incidenten die zijn gemeld bij de politie, antidiscriminatie-meldpunten en het College voor de Rechten van de Mens. Het aantal meldingen daalde van 11.479 naar 10.900, een afname van 5 procent.

Bij het College is het aantal verzoeken om een oordeel over ongelijke behandeling echter gestegen. Daarbij gaat het vaak om zaken rond discriminatie op de arbeidsmarkt. Daaronder vallen meldingen over achterstelling op grond van leeftijd, herkomst of zwangerschap.

Ook kwamen er meer meldingen binnen over achterstelling bij het vinden van een woning. In 2017 werd daarover nog 146 keer officieel geklaagd, vorig jaar kwamen er 217 meldingen binnen. Het gaat vooral om discriminatie van mensen met een migratieachtergrond.

Het rapport geeft alleen de officieel vastgelegde discriminatievoorvallen weer, vaak worden incidenten niet gemeld of niet herkend als discriminatie. "Veel mensen weten niet dat ze discriminatie kunnen melden, of ze weten niet dat het om discriminatie gaat en dat je het recht hebt om gelijk behandeld te worden", zegt Frederique Janss van Discriminatie.nl. "Het aantal meldingen blijft ver achter bij het werkelijke aantal voorvallen."

Schelden het vaakst geregistreerd

Verreweg de meeste meldingen worden via de politie geregistreerd. Daarbij gaat het in meer dan de helft van de gevallen om schelden, vaak op grond van herkomst of - minder vaak - op grond van seksuele gerichtheid.

De politie registreerde ook 1375 discriminatievoorvallen waarin agenten, boa's en ambulancemedewerkers het te verduren kregen.

Discriminatie op grond van herkomst komt het vaakst voor. Het betreft veelal burenruzies, beledigingen op de openbare weg, ongelijke behandeling bij zoeken naar een baan of woning of discriminatie in winkels. Van alle meldingen bij de politie ging het in 8 procent van de gevallen om antisemitisme.

Een kwart van de discriminatievoorvallen die bij het internetmeldpunt binnenkomen, gaat over achterstelling op grond van herkomst.

Achterstelling door handicap

Bij antidiscriminatie-meldpunten ging het in 14 procent van de meldingen om ongelijke behandeling vanwege een handicap. Daarbij wordt geklaagd over (onterechte) kortingen op de uitkering, moeizame toegang tot voorzieningen als maatschappelijke ondersteuning, en achterstelling op de arbeidsmarkt.

De Amsterdamse politie legde vorig jaar relatief gezien de meeste discriminatie-incidenten vast. Ook de regio Rotterdam scoorde hoog bij het aantal geregistreerde meldingen van ongelijke behandeling.

Melden is belangrijk, zegt Janss. "Het is belangrijk om te weten wat er speelt. Dan kunnen we met verschillende partijen, zoals politie en overheid of andere instanties, actie ondernemen om die discriminatie tegen te gaan. Want discriminatie is ingrijpend, het doet veel met mensen."

STER reclame