Yvon Jaspers ANP

KRO-NCRV is niet zorgvuldig geweest bij het beoordelen van de nevenfunctie van presentator Yvon Jaspers. Jaspers is bekend van het programma Boer zoekt Vrouw en Onze boerderij, maar staat ook op de loonlijst van ForFarmers. Dat veevoerbedrijf zet zich naar eigen zeggen ook in voor het boerenbedrijf.

In de Mediawet staat dat nevenfuncties niet tot belangenverstrengeling mogen leiden. Omroepen moeten daarom een helder en transparant goedkeuringsproces hebben, schrijft het Commissariaat voor de Media.

In het geval van Jaspers is niet transparant op welke gronden KRO-NCRV de nevenfunctie heeft goedgekeurd, zegt het Commissariaat. "Gezien de raakvlakken met de programma's die door Yvon Jaspers worden gepresenteerd, was er alle reden om hier zorgvuldig op toe te zien." Door dat niet te doen, handelt de omroep in strijd met de Mediawet. Bij herhaling kunnen sancties worden opgelegd.

Enorm blij

KRO-NCRV-directeur Peter Kuipers zegt dat hij "enorm blij" is dat het Commissariaat bevestigt dat de programma's in onafhankelijkheid worden gemaakt, "zonder enige bemoeienis van buitenaf, reclame of sponsoring".

De beoordelingsprocedure voor nevenfuncties wordt aangescherpt.

STER reclame