NOS Nieuws

Tientallen natuurorganisaties bundelen krachten tegen bomenkap

Tientallen natuurorganisaties, waaronder het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten, hebben de krachten gebundeld om het aantal bomen dat wordt gekapt flink terug te dringen. Duurzamer beheer van bestaande bossen zal tot een jaarlijkse CO2-besparing van 0,2 megaton leiden, zeggen zij.

Duurzaam bosbeheer en herbebossing zijn effectieve en goedkope maatregelen en hebben daarnaast ook andere voordelen, zeggen de organisaties. "Bosbeheer waarbij hier en daar een boom wordt gekapt, in plaats van hier en daar een halve hectare, leidt tot meer koolstofopslag voor het klimaat en tegelijkertijd tot meer biodiversiteit."

Volgens de organisaties melden zich steeds meer verontruste burgers vanwege de groot- en kleinschalige kap van bomen. "Een van de achterliggende redenen voor boskap blijkt de (toenemende) vraag naar biomassa te zijn."

Klimaatzaak

Klimaatorganisatie Urgenda spande een rechtszaak aan tegen de overheid en werd in 2015 in het gelijk gesteld. Ook won het in hoger beroep. Het oordeel van de rechter houdt in dat de Staat ervoor moet zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in Nederland voor eind 2020 25 procent lager is dan in 1990.

De natuurorganisatie stelde vervolgens een veertigpuntenplan op; veertig maatregelen waarmee de overheid voor CO2-reductie kan zorgen. Een van de punten is duurzaam bosbeheer. 62 natuurorganisaties ondersteunen deze maatregel. Samen met Urgenda bieden ze een petitie aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan.

Natuurmonumenten liet woensdag al weten voorlopig te stoppen met het kappen van bomen, na kritiek van de achterban op het kapbeleid. Enige uitzondering zijn bomen die vanwege veiligheidsredenen moeten worden gekapt.

Kijk hieronder hoe bos op de Sallandse Heuvelrug verdwijnt:

'Dit was een bos'

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl