Een monteur aan het werk Hollandse Hoogte

De Rijksdienst voor het Wegverkeer, die toezicht houdt op de uitvoering van de apk-keuringen, is tevreden over het apk-systeem. Er gaat maar weinig mis, zegt de dienst, ook na berichten van het tv-programma Radar dat garages automobilisten soms onnodig op kosten jagen en een kleine steekproef die de Consumentenbond na klachten van autobezitters uitvoerde.

De RDW controleert alle apk-garages gemiddeld 25 keer per jaar en constateerde bij die steekproeven in acht procent van de gevallen onregelmatigheden. "Dat kan iets kleins zijn, een kapotte lamp die niet vervangen is, of grote, ernstige fouten, zoals remmen die het niet goed doen. Dat laatste komt gelukkig niet veel voor", zegt keurmeester Hens Peeters Weem van de RDW.

200 keurmeesters op non-actief

In 2018 werden in zo'n 10.000 garages door 25.000 RDW-keurmeesters 7,3 miljoen apk-keuringen uitgevoerd. Op 3,1 procent van deze keuringen voerde de RDW steekproeven uit.

"Dat waren dus 235.000 steekproeven", zegt Peeters Weem. "Wij doen dan de hele apk-keuring over. De garages weten nooit wanneer we komen. Dan kun je als bedrijf toch niet te veel gokken of rare dingen uithalen."

Afgelopen jaar zette de RDW meer dan 200 keurmeesters op non-actief omdat ze te veel fouten maakten. "Dan moeten ze opnieuw examen doen. Daarbij komt nog dat de RDW sinds 2017 anders te werk gaat: bedrijven die eerder in de fout gingen, worden vaker bezocht. De goede garages worden iets minder bezocht."

"Uit onderzoek van de ANWB bleek onlangs dat mensen over het algemeen tevreden zijn over de apk-keuring", zegt Peeters Weem. De meeste mensen doen zaken met een bedrijf dat ze vertrouwen, waar ze die auto bijvoorbeeld hebben gekocht. "Kijk, overal, ook bij de apk, gebeuren weleens dingen die niet kloppen. Maar mijn advies is: als je een apk-keuring hebt laten uitvoeren, zorg dat je het rapport erbij krijgt. En wat op het rapport staat, dat zien wij bij een steekproef."

Zowel de Consumentenbond als de RDW adviseert autobezitters bij twijfel bij een andere garage een second opinion te vragen.

"Maar over het algemeen kunnen we stellen dat we in Nederland een goed wagenpark hebben, zeker in vergelijking met het buitenland. En daar draagt onze apk zeker aan bij", zegt Peeters Weem van de RDW.

Onnodige reparaties?

Ook de Consumentenbond zegt dat de apk belangrijk is, mede voor de veiligheid op de weg, maar de bond nuanceert het verhaal van de RDW. "Dat de RDW regelmatig controleert is goed en mooi, maar daar is het ons niet om te doen. Ons punt is juist dat consumenten (én de RDW) geen grip hebben op wat er gebeurt vóórdat het apk-rapport wordt opgemaakt. Als de RDW controleert, is de auto al gerepareerd. De RDW-controleur kan dan niet meer zien of een reparatie wel nodig was. Dáár zit hem de crux."

Uit het kleine onderzoek van de bond bij elf garages blijkt dat als een automobilist niet akkoord gaat met de rekening, het mankement opeens niet meer op het rapport wordt gezet. "Een praktijk die wellicht een keer uitgebreider onderzocht zou moeten worden. Garagehouders maken graag misbruik van onwetendheid van consumenten."

STER reclame