ANP

Vanaf volgend jaar mogen basisscholen niet meer experimenteren met afwijking van de vijfdaagse schoolweek en met de vastgestelde vakanties. Minister Slob schrijft aan de Tweede Kamer dat loslaten van de regels risico's voor de kwaliteit van het onderwijs met zich meebrengt.

Daarom moeten de deelnemende scholen vanaf het schooljaar 2020-2021 weer aan de "gewone" regels voldoen.

Tussen 2011 en 2018 heeft een klein aantal scholen geëxperimenteerd met afwijking van de regels. De proef was bedoeld om te kijken of andere tijden goed zijn voor het leerproces van de leerlingen; ook werd bekeken of werkende ouders er baat bij hebben als school- en opvangtijden van hun kinderen beter aansluiten bij hun werktijden.

Scholen uit experiment gestapt

De Inspectie van het Onderwijs concludeert dat na acht jaar vijf van de oorspronkelijk twaalf scholen vanwege kwaliteitsproblemen uit het experiment zijn gestapt. Nog eens twee scholen hebben ingrijpende maatregelen genomen om problemen met de kwaliteit het hoofd te bieden. De Inspectie zegt dat er "flinke risico's verbonden zijn aan flexibilisering van onderwijstijd, die een ongeclausuleerde invoering onwenselijk maakt".

Ouders zijn wel tevreden over de flexibiliteit: er is een positief verband tussen het aantal uren dat ze werken en de keuze voor flexibele onderwijstijden.

Geen structurele vierdaagse schoolweek

Slob erkent dat het geen representatief onderzoek was, maar hij ziet nu geen aanleiding om scholen meer flexibiliteit te bieden. Hij wijst ook op de uitspraak van de Tweede Kamer dat afwijking van de vijfdaagse schoolweek niet structureel mag worden.

Door nu al bekend te maken dat de scholen vanaf zomer 2020 weer aan de "gewone" regels moeten voldoen, denkt Slob dat ze genoeg tijd hebben om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden. De deelnemende scholen zijn het niet eens met de beëindiging. De minister komt later nog wel met voorstellen om "vanuit een andere invalshoek toch flexibiliteit te bieden".

Lerarentekort

Enkele scholen zijn het afgelopen schooljaar noodgedwongen overgegaan op een vierdaagse schoolweek. Deze scholen zeiden door het oplopende lerarentekort niet voldoende leraren te kunnen vinden om voor de klas te staan. Zo'n noodgedwongen vierdaagse schoolweek is toegestaan, mits dat niet langer dan zeven weken achter elkaar gebeurt.

Deze noodgreep staat los van het experiment, waarbij sommige scholen juist structureel een vierdaagse lesweek hanteren, om te kijken wat voor effect dit heeft op de leerlingen. Het experiment is dus niet opgezet om te kijken of een school af kan met minder leraren.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) denkt wel dat de ervaringen van het experiment scholen met een lerarentekort kunnen helpen. "We willen weten waarom Slob nu met het experiment stopt. Hij weet dat veel scholen vanwege het lerarentekort ook in het nieuwe schooljaar noodgedwongen naar een vierdaagse lesweek moeten", zegt een woordvoerder.

STER reclame