Winkelend publiek ANP

Premier Rutte vindt dat in Nederland meer aandacht moet worden besteed aan wat ons verbindt. Hij zei dat in een eerste reactie op een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Volgens het SCP denken de meeste Nederlanders dat de polarisatie toeneemt.

Rutte benadrukte dat we zorgen van mensen over de toename van kloven serieus moeten nemen. "Want dat past niet bij Nederland." Hij erkende dat er in Nederland altijd tegenstellingen zijn geweest, maar volgens hem hebben Nederlanders problemen overwonnen door niet de nadruk te leggen op de verschillen, maar op wat hen verbindt.

"De helft van dit land zou letterlijk niet bestaan als we het niet zelf gemaakt hadden. Anders konden we niet samen een dijk aanleggen."

'Ik ben Mark op straat'

De premier zei verder dat bij Nederland een groot bewustzijn van gelijkwaardigheid hoort en een gebrekkig respect voor hiërarchie. "Ik ben Mark op straat en niet de minister-president en dat is goed."

Volgens Rutte schetst het SCP-rapport een trend die al langer bestaat: "In Nederland is er zorg over hoe we in dit land met elkaar omgaan en over het vraagstuk hoe mensen met verschillende culturele achtergronden goed met elkaar samenleven."

De premier voegde eraan toe dat Nederland ten opzichte van nieuwkomers te lang vaag en onduidelijk is geweest over "waarin je integreert".

STER reclame