Een pensioenactie van FNV op Schiphol ANP

Vakbond FNV schrapt de komende twee jaar 250 van de ruim 1650 voltijdbanen (fte). Hoeveel mensen dit precies treft, weet de woordvoerder niet precies. Mogelijk ligt het aantal geschrapte banen hoger, omdat ook parttimers hun werk zullen verliezen.

Belangrijkste reden voor de reorganisatie is het teruglopende ledenaantal, waardoor het bedrijf miljoenen aan inkomsten misloopt. Deze problemen spelen al jaren. De afgelopen zeven jaar verloor de FNV 100.000 leden, in het decennium daarvoor ook tienduizenden.

Dit jaar moeten er 150 fte verdwijnen. De rest volgt het jaar erop. De reorganisatie treft vooral ondersteunende functies op kantoren, zoals de afdeling advies, dienstverlening en financiën.

Vakbondswaardig

Het is niet de bedoeling dat grote groepen gedwongen worden ontslagen. Voor de medewerkers "komt er een vakbondswaardig sociaal plan", zegt een woordvoerder in de Volkskrant. De FNV spreekt in de krant over "werk-naar-werk-regelingen en een ouderenregeling".

Medewerkers die het niet eens zijn met het sociaal plan, kunnen terecht bij de bond FNV Personeel. Volgens de woordvoerder opereert deze bond onafhankelijk.

De reorganisatie werd afgelopen zomer bekend. Toen was nog niet helemaal duidelijk hoeveel banen het ging kosten. Dit plan is ook niet helemaal definitief. Het ligt nog bij de ondernemingsraad ter goedkeuring. Daarna volgen nog onderhandelingsronden.

Om het tij te keren, wil de bond meer jonge leden werven. Ook wil de bond zich meer richten op individuele belangenbehartiging.

STER reclame