ANP

Kwetsbare kinderen krijgen niet de hulp die zij nodig hebben, omdat er te weinig samenhang is in de jeugdhulp. Dat zegt Kinderombudsman Margrite Kalverboer, die zich grote zorgen maakt. Ze roept minister De Jonge van Volksgezondheid in een brief op tot maatregelen.

Volgens Kalverboer worden de problemen in de jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugd-ggz en het passend onderwijs steeds groter. Met name de meest kwetsbare kinderen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben.

"Er is geen plek voor kinderen die dringend psychische hulp nodig hebben, voogden wisselen elkaar in snel tempo af en kinderen zitten soms maanden thuis om er geen passend onderwijs is", schrijft Kalverboer. "Het lukt ons niet om de hulp voor deze kinderen goed te regelen, ondanks de brede inzet van alle betrokken partijen."

Grote verschillen

Bovendien belemmeren "schotten en barrières" goede hulp, stelt Kalverboer. Verschillende zorgorganisaties werken vaak langs elkaar heen en de verschillen tussen gemeenten zijn groot.

Daar komt ook bij dat de kwaliteit en continuïteit van hulp onder druk staat. "Kinderen die onze hulp het hardste nodig hebben, belanden zo tussen wal en schip", zegt de Kinderombudsman.

Kalverboer wil op korte termijn in gesprek met minister De Jonge over de problemen.

STER reclame