De gemeente Den Haag hoeft een vrouw die weigert haar vingerafdrukken af te staan, geen paspoort te geven.

De rechter zegt dat de gemeente het volste recht heeft om haar een paspoort te weigeren, omdat dat zo in de wet is geregeld.

De vrouw weigert haar vingerafdrukken te geven, omdat die worden opgeslagen in een database voor misdaadbestrijding. Volgens de vrouw is dat een schending van haar privacy en mensenrechten, maar de bestuursrechter oordeelt anders.

Het was niet de eerste rechtszaak over paspoorten en vingerafdrukken, maar wel de eerste bodemprocedure. Tot nu toe is geen enkele klacht gehonoreerd.

STER reclame