NOS Nieuws

Werkloosheid daalt toch weer verder, laagste percentage sinds 2001

Maandenlang leek de werkloosheid nauwelijks meer te dalen, maar volgens de laatste CBS-cijfers is de daling weer in volle gang. In februari waren er 312.000 werklozen, dat zijn er 17.000 minder dan de maand ervoor.

Opvallend is het werkloosheidspercentage: 3,4 procent van de beroepsbevolking is werkloos. Dat percentage is sinds 2001 niet zo laag geweest.

Het aantal WW-uitkeringen daalde afgelopen maand met 2 procent, naar 274.000. Vooral voor medewerkers uit de bouw, zorg, detailhandel, schoonmaak en de bankwereld zijn minder uitkeringen verstrekt.

Stijging verwacht

Het Centraal Planbureau zei eerder te verwachten dat de daling van de werkloosheid voorbij is. Het planbureau verwacht dat de werkloosheid licht stijgt en dat in 2020 4 procent van de beroepsbevolking werkloos is.

Bij het CBS telt iemand mee als werkloze als diegene tussen de 15-74 jaar is zonder betaald werk en actief op zoek is naar werk en ook meteen beschikbaar is.

Het CBS berekende ook hoeveel mensen meer zouden willen werken, het zogenoemde onbenut arbeidspotentieel. Dat gaat volgens de laatste cijfers om iets meer dan 1 miljoen mensen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl