NOS Nieuws

TNO: tienduizenden nieuwe banen door klimaatplannen

Maatregelen uit het klimaatakkoord leiden tot meer werkgelegenheid, staat in een onderzoeksrapport door TNO in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Per saldo zullen er naar verwachting 39.000 tot 72.000 voltijdsbanen bij komen, verwachten de onderzoekers.

TNO heeft gekeken naar het klimaatakkoord op hoofdlijnen zoals dat bekend was in juli 2018. Eventuele werkgelegenheidsgevolgen van een CO2-heffing zijn dus nog niet bekeken. Zo'n soort heffing werd afgelopen woensdag aangekondigd door premier Rutte.

Baanverlies bij tankstations

Volgens de berekeningen van TNO verdwijnen er in enkele sectoren wel banen. Zo zullen minder mensen nodig zijn in bijvoorbeeld kolencentrales of in tankstations.

En ook doordat elektrische auto's minder onderhoud nodig hebben, zal er in garages minder werk zijn. In totaal verwacht TNO dat in die sectoren 6000 tot 11.000 voltijdsbanen verloren gaan.

"Die mensen maken zich natuurlijk terecht zorgen om het verlies van hun baan", zegt Olof van der Gaag, directeur van de NVDE. Hij vindt dat dat onvermijdelijk is. "Er zijn in Nederland altijd banen verloren gegaan. Mensen die fotorolletjes ontwikkelden, hebben inmiddels ook geen werk meer. Dus daar zullen we een nieuwe toekomst voor moeten vinden."

Groei

Daartegenover staat banengroei in sectoren waarin geïnvesteerd wordt. Zo moeten laadpalen worden gemaakt en geplaatst, huizen worden verduurzaamd en windmolenparken worden geïnstalleerd.

TNO verwacht door die investeringen een banengroei van 42.000 tot 78.000 voltijdsbanen, vooral in de bouw en de installatiebranche. Ook komen er 3000 tot 5600 banen bij in de bediening en onderhoud.

CO2-heffing

Volgens de NVDE zal het werkgelegenheidsbeeld niet substantieel veranderen nu er extra maatregelen nodig zijn om de doelstellingen te halen. Ook denkt de vereniging dat de werkgelegenheidseffecten van extra belasting op CO2-uitstoot zullen meevallen.

"Als je die heffing verstandig invoert, kan die juist bijdragen aan de werkgelegenheid", denkt Van der Gaag. "Als je zorgt dat het op een goede manier gaat. Dat betekent dat die heffing niet al te hoog zou moeten zijn, en dat die ook wat ons betreft moet worden teruggegeven aan de industrie om te investeren in verduurzaming."

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is wel bang dat door de extra lasten voor het bedrijfsleven en de CO2-heffing er banen verloren gaan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl