HH | Robin Utrecht

Kwetsbare mensen zonder zorgverzekering krijgen recht op noodzakelijke medische zorg, ook als die niet spoedeisend is. Staatssecretaris Blokhuis past de regels voor hulp aan onverzekerden aan na een oproep van de organisatie Straatdokters Nederland. Die zei dat verwarde personen en dak- en thuislozen op hun meest kwetsbare momenten verstoken blijven van zorg of dat het te lang duurt.

Blokhuis vindt dat het in een welvarend land niet kan dat "we mensen zo in de kou laten staan, zeker niet op hun zwakste momenten". Bij deze groep is het vaak moeilijk om de benodigde gegevens te achterhalen en om te beoordelen of iemand verzekerd is.

Er bestonden al wel regels voor mensen die niet verzekerd zijn, maar die golden alleen voor spoedeisende hulp. Deze regeling is ruimer.

De nieuwe bepalingen gaan onmiddellijk in en gelden met terugwerkende kracht tot 1 maart 2018. Blokhuis schat dat er 6250 mensen van de uitbreiding profiteren. Met de regeling is dit jaar een kleine 5 miljoen euro gemoeid. Een woordvoerder van Blokhuis benadrukt dat het de bedoeling blijft dat iedereen zich verzekert tegen ziektekosten. Dat is ook een wettelijke verplichting.

STER reclame