ANP

De KNSB maakt zich geen zorgen vanwege het verhaal in de Volkskrant. Daarin zegt Harm Kuipers, arts en voormalig lid van de medische commissie van de internationale schaatsbond, dat de ISU verdachte schaatsers waarschuwde met een informeel waarschuwingssysteem.

Sinds begin deze eeuw werden meerdere schaatsers onder verscherpt toezicht gesteld vanwege mogelijk dopinggebruik. Als er een dopingcontroleur gestuurd werd, wist de betreffende schaatser dat zijn bloedwaarden niet goed waren, aldus de krant. Namen werden niet genoemd, maar er zouden wel vijf à zes Nederlanders bij zijn.

Herman de Haan, algemeen directeur van de KNSB, ziet het verscherpte toezicht niet als een waarschuwing van de internationale bond. "Als ik het lees dan bevestigt het in ieder geval het beeld dat we zelf al hadden: namelijk dat het antidopingbeleid in de schaatssport werkt."

"Dopingcontroles moeten ook ontmoedigen"

Volgens De Haan moeten dopingcontroles ook een preventieve werking hebben. Voorkomen is volgens hem beter dan betrappen. Dat is ook een belangrijke reden waarom er intensieve controles zijn in Nederland. "Als iemand verdacht wordt en je schroeft de intensiteit van de controles op, dan is dat een bewijs dat je er niet mee wegkomt en voorkom je doping."

De Haan: "We hebben in de afgelopen twaalf jaar maar twee gevallen gehad die positief waren en er worden jaarlijks 500 controles uitgevoerd bij het schaatsen."

STER reclame