ANP

Slob wordt strenger om verdwijnen school in krimpgebied te voorkomen

time icon

Minister Slob wil strenger gaan toezien op de plannen die scholen in krimpregio's maken voor het onderwijsaanbod. Dat moet voor de komende tien jaar op orde zijn. Zo niet, dan grijpt hij in, laat Slob vandaag weten.

Door dalende leerlingenaantallen dreigen middelbare scholen in regio's als Oost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen te verdwijnen. Daardoor moeten leerlingen onacceptabel lang reizen voor de opleiding van hun keuze. Samenwerking tussen scholen moet de situatie verbeteren.

Volgens Slob worden er al in veel krimpgebieden plannen gemaakt om het onderwijsaanbod op peil te houden, maar niet overal gaat het goed. "Helaas zien we dat sommige scholen de omvang of urgentie van de leerlingendaling onderschatten."

Regionale regisseur

De minister wil dat alle krimpregio's voor de komende tien jaar plannen gaan opstellen die ertoe moeten leiden dat iedere leerling op een acceptabele afstand naar school kan. Wat een acceptabele afstand is, mag de regio zelf bepalen. Ook het aanbod van verschillende vmbo-profielen moet voldoende zijn.

Slob volgt daarmee het advies van de commissie-Dijkgraaf, die hij vorig jaar zelf in het leven riep. Als schoolbesturen geen plan van aanpak opstellen of er andere problemen zijn, moet de minister een regionale regisseur aanwijzen om de problemen op te lossen, stelde de commissie voor.

Extra budget

De VO-raad, de koepelorganisatie van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs, luidde vorige maand nog eens de noodklok over het onderwijsaanbod in krimpgebieden. Voorzitter Rosenmöller stelde toen voor om scholen met dalende leerlingenaantallen niet meteen te korten op de overheidsbijdragen. Zo hebben ze meer tijd om tot samenwerking met andere scholen te komen.

Minister Slob erkent dat er in een beperkt aantal gevallen extra budget kan komen om het onderwijsaanbod op peil te houden. Ook onderzoekt hij de mogelijkheid om een regeling te maken waardoor scholen met toestemming af kunnen wijken van bepaalde knellende regels.

STER Reclame