ANP

Bij ruim een derde van de dossiers over chemische stoffen die door Nederlandse fabrikanten worden geregistreerd, is iets niet in orde. Het gaat om zeker 121 van in totaal 350 onderzochte dossiers, schrijft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur in een brief aan de Tweede Kamer.

Om welke stoffen het gaat en wat er precies mis is met de dossiers, is niet duidelijk. Ontbrekende informatie kan erop duiden dat cruciale gegevens voor de volksgezondheid missen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de mate waarin stoffen kankerverwekkend of giftig zijn.

Bedrijven zijn verplicht de informatie van veelgebruikte chemische stoffen op te nemen in de zogenoemde Reach-database. Bedrijven die dit nalaten (bijvoorbeeld vanwege de hoge kosten) overtreden Europese milieuwetgeving en de Nederlandse Wet milieubeheer.

Beter dan Europese gemiddelde

Met 'slechts' 35 procent aan onvolledige dossiers doet Nederland het beter dan het Europese gemiddelde. Vorig jaar bleek dat van de 21.000 meest gebruikte stoffen in Europa, er bij 69 procent informatie ontbreekt. Het RIVM noemde dat destijds tegenover de NOS erg verontrustend.

Eerder zei de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat er met alle nalatige bedrijven in Nederland contact wordt opgenomen. Acties van de inspectie leidden er in alle gevallen toe dat de informatie alsnog werd aangeleverd.

Overigens zal het daadwerkelijke aantal chemische stoffen in Nederland waarover informatie ontbreekt vermoedelijk veel groter zijn. De 121 Nederlandse dossiers met tekortkomingen kwamen namelijk naar voren bij een controle van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Dat agentschap is wettelijk verplicht maar 5 procent van alle dossiers te controleren.

Verbetering

Staatssecretaris Van Veldhoven schrijft aan de Tweede Kamer dat er verschillende acties worden ondernomen om de kwaliteit van de registraties te verbeteren. Zo wil ECHA het aantal controles opvoeren naar 20 procent en hebben brancheverenigingen voor de chemische industrie beterschap beloofd.

In Nederland is inmiddels een project van start gegaan waarbij de NVWA en de ILT bedrijven strenger controleren. De resultaten van het project worden eind 2020 verwacht, aldus de staatssecretaris.

STER reclame