Door redacteur Merlijn Stoffels

Het aantal gewelds- en doodsbedreigingen tegen politici neemt toe. Dat blijkt uit cijfers van het Team Bedreigde Politici (TBP) van het politiekorps Haaglanden. Het afgelopen jaar zijn er 201 strafbare bedreigingen geuit, in 2009 waren dat er 186.

Volgens het Openbaar Ministerie is de stijging te wijten aan de verharding van samenleving en de laagdrempeligheid van sociale media. Eén op de drie bedreiging werden geuit op bijvoorbeeld Hyves en Facebook. Nieuw zijn bedreigingen via Twitter, zo'n 25 keer.

Veruit de meeste bedreigingen worden per e-mail verstuurd of worden anoniem op internet geplaatst. Op internet is dat meestal in de vorm van raps of filmpjes. Verder wordt aangifte gedaan van dreigbrieven en telefonische bedreigingen.

Minderjarigen

PVV-leider Geert Wilders werd het afgelopen jaar het vaakst bedreigd. Maar ook de fractievoorzitters Job Cohen, Alexander Pechtold en Femke Halsema moesten het ontgelden.

Behalve Haagse politici hebben burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden aangifte gedaan. Zoals de stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik uit Amsterdam en burgemeester Fons Jacobs van Helmond. Die laatste moest in december onderduiken vanwege dreigingen uit het drugscircuit.

In totaal kwamen er vorig jaar bij de politie 353 meldingen binnen, maar niet in alle gevallen bleek het om strafbare feiten te gaan.

Ruim éénderde van de dreigementen worden geuit door minderjarigen. Zo is er vandaag in Den Haag een rechtszaak tegen een jongen die aan een politicus twitterde "ik schiet je dood".

Bewijs

Meestal krijgen deze jongeren een taakstraf, maar het OM kan ook celstraffen eisen. Het afgelopen jaar zag het OM elf keer van vervolging af, omdat de verdachten nog geen twaalf jaar waren.

Van de 201 strafbare bedreigingen zijn er 92 opgelost, er zijn er nog dertig in onderzoek. In 57 gevallen was geen of onvoldoende bewijs, 22 zaken werden geseponeerd.

STER reclame