NOS

Vorig jaar is 8 procent meer groene stroom opgewekt dan in 2017. De groei is vooral toe te schrijven aan de toename van het aantal zonnepanelen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 2018 werd 18 miljard kilowattuur (kWh) aan groene stroom opgewekt uit wind, zon, biomassa en waterkracht. Dat komt overeen met het jaarlijks gemiddeld verbruik van 4,5 miljoen huishoudens. 15 procent van het totale elektriciteitsverbruik is groen.

De meeste groene stroom, meer dan de helft, komt nog altijd van windmolens. Dat cijfer nam vorig jaar amper toe doordat het windmolenpark nauwelijks groeide.

Ook de hoeveelheid stroom uit het gebruik van biomassa (ruim een kwart van alle groene stroom) steeg maar licht. Dat kwam mede door onderhoud aan een paar grote biomassa-installaties, die daardoor stillagen.

Zonneweiden

Zonnepanelen leverden vorig jaar 3,2 miljard kWh stroom, een miljard meer dan in 2017. Naast de zonnepanelen op woningen zorgden vooral de grotere installaties op daken van gebouwen en op zonneweiden voor meer vermogen.

Elektriciteit uit waterkracht groeide niet en bleef verwaarloosbaar klein, slechts een half procent van alle groene stroom.

Groene stroom

STER reclame