ECR

"Voor het eerst bestaat er nu een kans dat we niet alsmaar meer EU krijgen, maar minder." Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet is opgetogen over de intentieverklaring over samenwerking die vandaag is getekend door verschillende EU-kritische Europese partijen.

Afgevaardigden van eurosceptische partijen uit onder meer Polen, Tsjechië, België, Italië en Finland kwamen vandaag bijeen in Parijs, onder leiding van de Fransman Nicolas Dupont-Aignan. Dat is de man die ooit de campagne in Frankrijk tegen het Verdrag van Lissabon leidde. Met succes, de Fransen stemden in 2005 tegen de 'Europese grondwet'. Net als Nederland overigens.

Dupont-Aignan is leider van de kleine nationalistische Franse partij DLF. Hij wil drie conservatieve Europese fracties, waaronder die waar de PVV in zit, verenigen in een grote EU-kritische beweging. In Europa vormen nationale politieke partijen een fractie om op die manier meer invloed te krijgen.

In een tweet refereert DLF aan het referendum van 2005. "Net als in Frankrijk, is het 'nee' van de Nederlanders genegeerd door onze Europese leiders. Dit keer wordt niemand genegeerd."

Volgens de laatste peilingen voor Europese verkiezingen van 23 mei zou die beweging, als daarin de huidige fracties ECR, ENF en EFD worden verenigd, zo'n 150 zetels kunnen halen. Ter vergelijking: de christendemocraten staan op 175, de sociaaldemocraten op ruim 130 en de liberalen op zo'n 100. Het Europees Parlement heeft na de verkiezingen nog 705 zetels.

Maar wat wil de EU-kritische beweging (als die er komt) eigenlijk? Kort gezegd: minder macht in Brussel, meer in de nationale parlementen. Baudet: "Tot nu toe waren de eurosceptische krachten in Brussel hopeloos verdeeld. Daardoor lukte het de fanatici - Verhofstadt, Juncker, Timmermans - om alsmaar meer macht te centraliseren en de nationale staten te ondermijnen. Na 23 mei moeten we de handen ineen slaan en 'blokkerende minderheden' vormen."

FvD publiceerde vandaag een 'Verklaring over de toekomst van Europa', die de basis vormt van de alliantie. Daarin staat onder meer dat de EU "schuld heeft aan de grote crises van nu". Die crises zijn volgens de partij: ongecontroleerde immigratie, zwakke economische groei, grote werkloosheid in Zuid-Europa en gebrek aan veiligheid op het continent.

De verklaring draagt ook oplossingen aan: onder meer zou lidmaatschap van de euro vrijwillig moeten worden en zouden landen meer macht moeten krijgen over hun grenzen.

Kudos

Maar zover is het allemaal nog niet, want het verbond komt er eventueel pas na de verkiezingen. Daarbij hoopt FvD eerst nog lid te worden van de ECR-fractie. De ChristenUnie zit in die fractie, en is mordicus tegen een lidmaatschap van Forum voor Democratie (lees hier waarom).

De ECR als geheel lijkt een lidmaatschap Baudets partij wel te zien zitten. Althans, zijn speech van vandaag viel in de smaak. Hij kreeg er zelfs 'kudos' voor:

STER reclame