Exterieur Lelystad Airport NOS/Hugo van der Parre

Bijna de helft van de inwoners van Overijssel, Gelderland en Flevoland is positief over de uitbreiding van Lelystad Airport. Twee op de tien inwoners zijn negatief, de rest heeft geen uitgesproken mening.

In opdracht van Omroep Flevoland, RTV Oost en Omroep Gelderland hield Right Marktonderzoek een representatieve opiniepeiling. Ondervraagden konden laten weten hoe ze denken over de nieuwe vliegroutes en de uitbreiding van Lelystad Airport in het algemeen. Ook werd gevraagd naar hun vertrouwen in de politiek. Voor het onderzoek werden 1200 inwoners van verschillende leeftijden uit de drie provincies ondervraagd.

Los van de gekozen vliegroutes ziet 47 procent van de ondervraagden de uitbreiding van het vliegveld zitten. De meeste steun (69 procent) is er in Flevoland. "Je zag dat Flevoland altijd wel positief was. Daar verwachten ze werkgelegenheid en economische spin-off voor de regio", zegt Ruben van der Scheer, verslaggever van Omroep Gelderland. "Met name de gemeente Lelystad en ook de provincie was altijd positief."

In Gelderland en Overijssel zijn mensen minder enthousiast. "Dat is ook wel logisch, want in deze provincies zijn de vliegroutes. Daar verwachten mensen overlast van", zegt de verslaggever.

Vliegroutes

Uit het onderzoek blijkt dat er wel veel kritiek is op de gekozen vliegroutes. Doordat toestellen van en naar Lelystad Airport lager moeten vliegen dan het vliegverkeer van Schiphol, moeten vliegtuigen over Overijssel en Gelderland lange tijd op 1800 tot 2700 meter hoogte vliegen. Ook in Flevoland vliegen ze vrij laag. Dat leidt volgens bewoners en actiegroepen tot veel geluidsoverlast en milieuhinder.

De zorgen zijn in het onderzoek terug te zien. In Gelderland is 33 procent van de ondervraagden negatief over de routes, in Overijssel 29 procent en in Flevoland 17 procent. Bijna een kwart van alle mensen is positief. 34 procent staat neutraal tegenover de vliegroutes.

Vertrouwen in politiek

37 procent van de ondervraagden zegt nauwelijks of geen vertrouwen te hebben dat de politiek de juiste beslissingen neemt over Lelystad Airport. Een bijna even grote groep (36 procent) heeft juist wel vertrouwen.

Het doel van de geplande uitbreiding van Lelystad Airport is vooral het overnemen van vakantievluchten van Schiphol, dat tegen zijn maximaal aantal vluchten aanzit. Minister Van Nieuwenhuizen hoopt Lelystad Airport per 2020 in bedrijf te hebben.

STER reclame